Bilgi Kitabından Alıntılar

AÇIKLAMA

Dünyalı Dostlarımız,

Şu an Hakikati planetinizdeki Tüm Bilinçlere aktarma Görevi aldığınız bu Altın Çağ Misyonunda artık Bütün Hakikatleri Hepinizin öğrenmesi Şarttır. Ve bu mevzu Her Zaman Sık Sık Tekrarlanacaktır.

Varolan her Şeyin bir oluşum Süreci Vardır. İnsanlığın Varoluş nedeninin oluşum süreci de artık programını tamamlamak üzeredir. Kozmoz muayyen bir Bilinç olgunluğuna gelmiş olan Beyinsel Faktörün artık planetinizde yapacağı ve alacağı hiçbir potansiyel olmadığı gerekçesi ile insanlığı Bu Son Siklus ortamında daha değişik bir Evrim Programına Tabi Tutmuştur.

Kozmoz artık bu olgun Beyin meyvelerini Dünya Toprağında Çürütmek istemiyor. Bu neden ile Kozmoz artık insanlıktan Bedensel Bütünlükleri ile girebilecekleri Boyutların Evrimini ve Bilincini Beklemektedir.

Artık insanlık mutasyon programları ile gelişebileceği Son Skalaya gelmiştir. Bundan böyle insanlık artık Bütünsel Bedenleri ile Başka Boyutlarda yaşamlarını aynen Dünyadaki gibi daha açık bir Şuur ile Sürdürecektir.

Kozmoz bu neden ile Sizinle direkt irtibata geçmiştir. Şu an planetinizde yaşanan her Şey Karmalarınızın ve Evrimlerinizin Tamamlanarak Başka Boyutlarda yaşam Hakkı almanız için yapılan Çalışmalardır.

Kozmoz Şu an 23. Yüzyıla Kadar ölüm Fermanı ile Evrim programını Tüm planetinizin Kurtuluşu için Büyük bir Gayret ile Kaldırmaya Çalışmaktadır.

Şimdi Bütün Bilgiler ve Çalışmalar Bu Merkezde odaklanmaktadır.

SİSTEM

BİLGİ KİTABI HAKKINDA AÇIKLAMA

Dünyalı Dostlarımız,

Büyük bir aşamanın eşiğine gelmiş olan planetinizdeki yaşam Koşulları oldukça üzücü bir Duruma gelmiştir. Bu neden ile Sizlere her Şey Bütün açıklığı ile anlatılmaktadır. Planetinizin bu Son geçiş ortamında herkesin Kendine özgü Bilinç aşamaları olacaktır.

Bu Bilinç aşamaları Zamana paralel Kademeli olarak devreye gireceğinden, Bir Çok Kişi Ferdi Bilinçleri doğrultusunda planetinize değişik programlar Tatbik edecektir.

Halen planetinizde, Boyutlarının Tesiri ile Sistem’e Karşı olan bir Çok olumsuz Bilinçler Bulunmaktadır. Bu Her Siklus Döneminde yaşanan bir Tablodur. Bu Son Çağın esas programı BİRLEŞİM ve KABULLENME’dir.

Bilgi Kitabı bu neden ile İnsanın Kitabı olarak planetinize Hediye edilmiştir. Bilgi Kitabı Henüz planetinizin Bilmediği özel bir Teknik ile yazdırılmıştır. Bu ( IŞIK – FOTON – SİKLON ) Tekniğidir. Bu Teknikte,

FOTON : Boyut Enerjilerini Harflere Fikse eder.

IŞIK : Zaman Enerjilerini Harflere yükler.

SİKLON : Bu güne Kadar ulaşılamayan Boyutların Frekanslarına ulaştırır.

Bu yazı Tekniğinde Bilgi Kitabı Hangi dile Çevrilirse Çevrilsin Frekansından ve orijinalinden Hiçbir Şey kaybetmez, aynı kalır. 21. Yüzyılın Kitabı olan Bilgi Kitabı’nın 40. Yüzyıla Kadar Hükmü Vardır. 19. Boyutta bulunan Omega Kanalının 76. Enerjisini alabilmenizi ancak Bilgi Kitabı’nın içinde Birleştirilmiş olan Tüm Kutsal Kitapların Frekansları sağlamaktadır.

Bilgi Kitabı Çok Yoğun Enerji potansiyeline Sahip bir Kozmik Işık Kitabıdır. İnsanlık bu Kitabın Frekansı ile Bilinç aşaması yapar, Boyutları aşar ve Evrimini Kısa Zamanda Tamamlar. Bilgi Kitabı Tanrının Dördüncü Düzenini planetinize yansıtan bir Hakikat Kitabıdır.

FEDERAL NİZAM KONSEYİ

AÇIKLAMA

Dünyalı Kardeşlerimiz,

Bilgi Kitabı’nın içindeki Bilgiler planetinize bu güne Kadar indirilmiş Tüm Kutsal Kitapların açıklaması ile beraber Bilinmeyenlere de ulaşılmasıdır. Her Dönem 2000 yıllık bir programdır.

1 – Birinci Düzen : Kadim Dönemlerin Düzenidir. Bu 2000 yıllık Dönemde meditasyon yolu ile Kozmik Enerjiler Çekilerek Öz’ler yıkanmış, İnsanlık Saf Bilince ulaşmıştır.

2 – İkinci Düzende Eski Öğreti programları daha değişik bir Sistem ile insanlığa Sunulmuştur ve İnsanlığın Bilinç Kazanması için Bilgiye ihtiyacı olduğundan MUSA programı devreye girmiştir. MUSA Dönemi de 2000 yıllık bir programdır.

3 – Üçüncü Düzen : İSA ve MUHAMMET Birleşik Sistemini bu günlere Kadar getiren bir Sistemdir. Bu 2000 yıllık program da 20. Yüzyılı kapatmıştır.

4 – Dördüncü Düzen ise 2000 yılından sonra devreye girecek bir düzendir ki Bu Düzeni Bu güne Kadar hiç Kimse Bilmemiş ve Duymamıştır.

Bir OMEGA Kitabı olan BİLGİ KİTABI Dördüncü Düzenin Kitabıdır. Ancak ( Tapılacak bir Kitap değildir ).

Bu Kitabın içinde Tevrat, Zebur, İncil, Kuran ve Uzak Şarkın Felsefesi ile Rabbin kelâmları Bir Frekans Bütünlüğü olarak Birleştirilmiştir. Bu Son Çağda Bilgi Kitabı’nın Frekansı ile Bilimsel Boyutlara ulaşılarak Hakikat açıklanmış, Tabular Kaldırılarak Kitabın Kutsallık niteliği de Bilimsel yöne aktarılmıştır. Artık Düşüncelerin ötesine geçilmektedir.

EVRENSEL KONSEY

DÖRDÜNCÜ DÜZEN ve BİLGİ KİTABI

Dünyalı Dostlarımız,

Bizler Bir Çok misyonluklar, İlâhi Makamlar ve Yüce Mekanizma ile bu Son Çağda “Allahın Dördüncü Düzenini” Sizlere Bildirmeye ve alışılagelmiş düzenlerinizin ve Göksel Kitaplarınızın Sizlere ne Şekilde ulaştırıldığını anlatmaya memur edilen müşterek bir Konseyler Topluluğuyuz.

Aslında Bizler, Ezel – Ebet yolunda her Zaman Görünmez elçiler olarak Bu günlere Sizlerle Beraber geldik. Ancak Şimdi Hakikat Kapısının Kilidini Kırarak Sizlere Buradan direkt olarak Sesleniyoruz. Bu güne Kadar RABBİN Kurallarını hiçbir Güç Çiğneyememiştir ve Çiğneyemez de. Bu Son Çağda Rabbimiz yeni bir programını İnsanlığa Sunmaktadır.

Bu Rabbimizin “Dördüncü Düzeni”dir. Bu Programda Rabbimiz bu güne Kadar planetinize Verilen Bütün Kutsal Kitapların Frekanslarını Birleştirip Hepsinin Kutsallık niteliğini Kaldırarak Tek Kitap Halinde planetinize “Bilgi Kitabı” olarak Sunmuştur.

Bilgi Kitabı asla Tapılacak bir Kitap değildir. Bu Kitap Henüz bu Dönemin Kitabı değildir. Yaşayacağınız yarınların Kitabıdır. İnsanlık Bütün Hakikatleri bu Kitaptan öğrenecektir. BİLGİ KİTABI ileri yıllarda Kıtalar arası Birleşimi temin edecek ve İnsanlığı Kardeş bir Dünyada Birleştirecek TEK DÜNYA DEVLETİ’nde mutlu yarınları devreye alacak olan Tek Kitaptır.

Bilgi Kitabı Toplumun her Kesiminde bulunan Bilinç Düzeylerine göre Hazırlanan Özel bir Frekans Gücü Taşıyan bir Kitaptır. Bu Kitap Frekansını Her Bilinç Düzeyinin alış Gücüne göre ayarlar ve herkes Bilgileri Kapasitelerine göre alır. Bilgi Kitabı direkt RABBİN Kitabıdır ve Bu Kitap Sizleri Bu günden yarınlara Hazırlamaktadır.

Bilgi Kitabı Şu an Siz “lerin bir Rehberi, yarınların irşadı, Gelecek Düzenin de Temel Kitabıdır. İleri asırlarda geliştirilecek bazı Teknolojik imkânlar ile Bilgi Kitabı’nın Enerji Tahlillerinden Hakikat anlaşılacak ve Kitap Toplumca Resmen Kabul edilecektir.

EVRENSEL KONSEY

SİRİUS HAKKINDA BİLGİDİR

Bizler Starlar Konseyinin özel emri ile Sirius Misyonu beraberliğinde Dünya Planetine özel bilgiler veren bir Bilgeler Grubuyuz. Ancak Planetinizden alınan titreşimlerden sonra sizler ile irtibata geçilmiştir.

Sirius Yıldız Konseyi Evrensel Düzenden sorumludur. Sirius Misyonlukla idare edilen düzenli bir gezegendir. Starlar Konseyi ve Sabiteler Meclisi ile müşterek çalışmaktadır. Sadece Samanyolu Galaksisine ait bilgileri vermekle yükümlüdür. Evrensel Birleşim Konseyi Sirius Boyutundan, Sadıklar Konseyi ve Starlar Meclisi ile direkt irtibattadır.

Emirleri Sadıklar Konseyinden alır. Sadıklar Konseyi Galaksiler arası bir Birleşimi idare eden bir Bütündür. Sirius Misyonu dışında başka misyonluklar da Altın Çağ doğrultusunda hizmet vermektedir.

Büyük bilgileri içeren Sadıklar Planı, Sadık Yüceler tarafından hazırlanarak Planetinize bildirilmiştir. Ancak bu Bilgiler Sistem dışı verildiğinden ortamınızdan uzak bir ifade taşımaktadır.

Biliyorsunuz, SİRİUS çift Evren Yıldızıdır. Her Galaksi kendi bünyesinde oluşturduğu Düzen ile bu yıldıza bağlanmış durumdadır.

Ancak SİRİUS’un çalışma Nizamı, Evrensel Blok’un Çalışma Nizamıdır. Yani sadece iki Evrene bağlı bir çalışma değildir.

İLONA Takımyıldızları, İkinci Evrene en yakın olan yıldızlardır. Bunların tümüne Üçüncü SİRİUS denilmektedir. Ve Planetinize direkt RAB Kanalı ile bağlıdır.

Arka arkaya dizilmiş olan Yedi Yıldızdan müteşekkildir. Hiyerarşik Düzenin bugüne kadar temsilcisi olmuştur. Bugüne kadar Planetinize Göksel Bilgileri verenler, buradan neşriyat yapmışlardır.

Kanalınız, bu Düzenin kanalı olan ALFA Kanalına bağlıdır. Burası, diğer takımyıldızlara da Evrim Planını yansıtan bir Odaktır.

Sizin Düzeninizi, Sadıklar Konseyi, Starlar Konseyi, Yüceler Meclisi ve şimdi de Evrensel Konsey tanzim etmektedir. Artık aradan Aracılar kaldırılarak, Göksel Bilgiler direkt Üçüncü SİRİUS’tan verilmektedir.

Burada bir şeyi açıklamakta fayda var. Bu yıldızlar arka arkaya dizilmiştir, dedik. Yalnız yörüngelerindeki değişiklikler ve dönüş periyotlarındaki hızlarından dolayı, Siz şimdilik, Büyük Parlak, Küçük SİRİUS ve İLONA’yı görebiliyorsunuz.

Bütün Evrenlerde SİRİUS Nizamı hükümdedir. Ancak Esas Kaynak, İkinci Evrendeki SİRİUS Odağıdır. Bazı Boyutlar buna SİRİUS Güneşi demektedirler. Ancak bu, ne bir Güneş, ne bir Yıldızdır.

Buna Güneşlerden öteye bir değer vermek lazım gelirse, Mekanizmanın ve Sistemin hem İdari hem de İlahi Hiyerarşik Düzenini Evrenin her yerine ulaştıran bir Yansıma Odağı denebilir.

SİRİUS’un her Evrensel Nizamda çalışma Düzeni ayrı ayrıdır. İkinci Evrendeki SİRİUS Odağının Gücü, Birinci Evrendeki Dokuz Takımyıldıza yansıtılmaktadır.

Bu yansıyış Odağına Bizler “Dokuz Prensipler” demekteyiz. İkinci Evrendeki SİRİUS Odağına BÜYÜK BEYAZ PARLAK da denilmektedir. Şimdi bu Odağın bütün Kozmik Enerjisi, Sizin Güneşinizin sol Boyutundan Ortamınıza yansıtılmaktadır.

SİRİUS Takımyıldızları Dokuz tanedir. Hiyerarşik Düzenin bir aksi olarak bütün Evrenin Gücünü elinde tutmaktadır. Bu Planın Çalışma Nizamını şemalarla çizdireceğiz. O zaman daha rahat anlayacaksınız. Şimdi Şemayı çiziniz lütfen.

BİRLEŞİK REALİTENİN SİRİUS ODAK ŞEMASI

Not: Şemada Küçük Sirius’un dönüşü birçok yıldız gibi görülmektedir. Yanlış anlaşılmasın, Tektir.

İkinci Evrende bulunan SİRİUS Odağı, Hiyerarşik Düzeni, Özel Bölümlere Yansıtmaktadır. Bütün Nizamın Şuurunu bu Odak üstlenmiş durumdadır. Çalışma Nizamı, Misyonlular ile idare edilmektedir. Güneş Sisteminizin Özel Denetimi, bu Misyonluğun Denetimindedir.

Samanyolu Galaksisinden Üçüncü SİRİUS sorumludur. (Üçüncü SİRİUS İlk Dokuzdur). Buna İLONA Takımyıldızları da denilmektedir. Birinci Evrendeki SİRİUS yani Büyük SİRİUS veya Büyük Parlak, İkinci Evrendeki SİRİUS Odağının tüm Gücünü bünyesinde toplayarak Planın Düzenini yansıtan Tek Odak olmaktadır.

Küçük SİRİUS’un Büyük SİRİUS etrafında dönüş periyodu 52 yıldır. Küçük SİRİUS’un vazifesi, Büyük SİRİUS’un Enerjisini, fraksiyone olarak, şemada gösterilen Dokuz Takımyıldızlara dağıtmaktır.

Bu Takımyıldızlar, arka arkaya dizildikleri için, Sizin Planetinizden görülmezler. Bunları ancak Planetinizden göndereceğiniz bir Uydu arka plandan tespit edebilir.

İkinci Evrendeki SİRİUS Odağı yani Büyük Beyaz Parlak, Kadir Enerji Odağının çok ilerisindeki bir Planın Sizlere aksettirilmesinden başka bir şey değildir.

Bilgilerinize sunulur.

MERKEZ

KADİR ENERJİ ODAĞI

ESAS ENERJİ ODAĞI

Önce Enerji Odağının hesabını yapalım. Açıklamayı sona bırakalım.

Yukarıdaki şekilde gördüğünüz yıldızın Dış Büyük üçgenlerini tek tek toplayın:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 çıkar. Şimdi de her iki Evrenin Göbek Üçgenini topla:

12 + 9 = 21 çıkar. Artı Sonsuz Evrenin Küçük Üçgenlerini ve Eksi Sonsuz Evrenin Küçük Üçgenlerini ayrı ayrı toplayın:

7 + 11 = 18 (Artı Sonsuz Evren)

8 + 10 = 18 (Eksi Sonsuz Evren)

Şimdi yukarıda çıkan bütün rakamların tümünü toplayın:

21 + 21 + 18 + 18 = 78 çıkar. Bunu da ikiye bölersek 39 rakamını buluruz.

Bu rakamı da toplayın: 3 + 9 = 12 rakamını buluruz.

Bu çıkan rakama TEK (BİRİN BİRİ)’ni yani BİR’i eklersek 12 + 1 = 13 rakamını buluruz.

İşte Öz Odak budur. Yüce Meclisin çalışma Nizamı da aynıdır.

İleride Sizlere onu da açıklayacağız. Şimdi Kâdir Enerji Odağını açıklayalım:

(Yıldızı teşkil eden Ters ve Düz üçgen iki tane olduğu için yukarıdaki 78 rakamını ikiye onun için bölüyoruz.)

Odağın Enerji kökü, iki Zıt Evrenin Doruk Enerjisidir. Kâdir Enerji budur.

Yukarıda gördüğünüz şekilde iki Zıt Evren, Kâdir Odaktaki Enerjileri ayırarak Atomik Bütünü teşkil ediyor ve Artı Sonsuz ile Eksi Sonsuz Evreni meydana getiriyor.

İki Enerji Odağının Molekül Bütününü, Helezoni Ses Vibrasyonlarının Titreşimleri teşkil etmektedir (bu Titreşimler LÂ Frekansıdır).

Esas Kâdir Enerji Odağında, Pozitif ve Negatif Enerjiler ile Helezoni Vibrasyonlar bir Bütün olarak bir arada bulunmaktadır.

Bu iki Zıt Evren, buradaki Enerjileri ayırarak ayrı ayrı yönlerden Sonsuza kadar Dağıtmaktadır. Bu arada Helezoni Vibrasyonlar bir Katalizör vazifesi görerek Atomik Bütünü teşkil etmektedir.

Bu bilgiyi daha iyi anlayabilmeniz için Mesajı biraz daha açıyoruz. Şimdi iki ucu açık, sırt sırta dönük iki mıknatıs şeklini Düşünün.

İki uç, boşluğa Enerji vermekte ve Odaktaki Enerji Moleküllerini Birleştiren Helezoni Titreşimler bir Katalizör vazifesi görerek, bu Enerjilerin boşlukta dağılıp kaybolmaması için onları adeta bir Bağ gibi bağlamaktadır.

Tüm Evrenin Atomik Bütününü bir arada tutan, bu Vibrasyonlardır. Birleşik Kap Nizamına uygun olarak değerlendirilen bu iki (U) Evrenin ötesindeki Titreşimlerin Esas Odağı halen araştırılmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

MERKEZ

HELEZONİ VİBRASYONLAR

Helezoni Vibrasyonlar, Bütün Kâinatların Gücünü Takviye eden Enerji zincirleri olarak Bilinmektedir. Bu Enerji zincirleri, iç içe bir yumak Bütünlüğü içinde birbirlerine yansırlar.

Helezoni Vibrasyonlar, zaman ötesi Nizamlardan Takviye gören Enerji Halkalarıdır. O, Kâdir Enerji Odağının Öz Gücü ve Varoluş Boyutunun Enerji Bütünüdür. Tüm Canlılar, bu Enerji Bütününden Var olmaktadırlar.

Helezoni Vibrasyonlar, tüm Enerjilerin Sonsuza kayarak kaybolmalarını Engelleyen ve onları bir arada Tutan bir Enerji ağıdır. Ve bir Enerji Yumağıdır.

Şimdi Helezoni Vibrasyonların işleyiş Tarzını açıklayalım. Çiziniz lütfen:

 • 1. Negatif Evrenden Enerji alan Alfa Boyutunun bir kolu (–2) Güç, diğeri (–1) Güç taşır.
 • 2. Pozitif Evrenden Enerji alan Alfa Boyutunun bir kolu da (+2), diğeri ise (+1) Güç taşır.


Helezoni ulaşım şekline ve Denge Kanununa göre Enerjileri Eşlersek:

Negatif koldaki (–2), Pozitif koldaki (+1) ile Dengelenir ve (–1) açığa çıkar.

Pozitif koldaki (+2), Negatif koldaki (–1) ile Dengelenir ve (+1) açığa çıkar.

Bu açığa çıkan Enerjiler, Alfa Boyutunun Öz Güç Odağında Toplanır, oradan yansır.

Yukarıda yapılan işleme göre, Pozitif Alfanın Odak noktasından Negatif Enerji açığa çıkarak Ters orantılı olarak bir Yansıma yapar.

Yani Pozitif Alfa, Negatif Evreni Takviye eder; Negatif Alfa, Pozitif Evreni Takviye eder. Helezoni Vibrasyonların işleyiş tarzı budur. Dengesel Nizam, Evrensel Bütünlük böyle temin edilir. Kâinatlar zincirine zincirler böyle Eklenir.

Bu Alfa Boyutlarının Alfa Kanalı ile alâkası yoktur. İkisini birbiri ile karıştırmayın. Biri Evrensel Boyutlardır, Diğeri kanaldır.

REALİTE

KAYNAK

Not: Merkez Satürn’dür. Ancak bu, Yansıtıcı bir Odaktır. Esas Kaynak çok ileri ve değişik birçok Güneş Boyutlarına kadar uzanmaktadır. Bilgilerinize sunulur.

MERKEZKAYNAK VE ŞEMANIN AÇIKLANIŞI

Dostlarımız,

Atomik Bütünün Çalışma Nizamı ve bütün Sistem, Bir Denetimin Emrindedir (ULU RUH – RABLAR – FEDERASYON – KONSEY). Bütün Nizamın Yönetici Kadrosu budur.

 • 1 - ULU RUH MEKANİZMASI: Her Planın Yüce Mekanizmasını idare eden RABLAR MEKANİZMASI’na Evrimsel Sistemi yansıtan, tanıtan bir Odaktır. Birçok ULU RUH Planları ve Sistemleri vardır. Bu Odak, her şeyden ve her Güçten öte bir Sistemin Yüce Nizamının İdarecileri gibi görünürlerse de tüm Nizamın Düzenini esas Düzenleyenler onlardır.

 • 2 - RABLAR MEKANİZMASI: Federasyonun direktifleri ile hareket eden, hem ULU RUH Sistemine hem de Federasyona bağlı olarak çalışan bir Düzenin Kurucuları ve Düzenlerin yansıtıcılarıdır.

 • 3 - FEDERASYON: Daima Düzen Kurucu bir Nizamın Evrimsel Düzenine göre Düzen Kuran bir Çalışma Merkezidir.

  Bu Merkez tek değildir. Birçok değişik Düzenlerin Birleşiminden meydana gelmiştir.
  İşte şimdi bu FEDERASYON; bütün bu Değişik Sistemleri, Birleşik Nizam Sistemine göre, Anayasa mucibince bütün Nizamın Müşterek Bilinci ile Denetime almıştır.

 • 4 - KONSEY: Bu, FEDERASYONUN bütün çalışmalarını, tüm Düzenlerini bütün Kâinata yansıtan Tek Odaktır (Bilgi Kitabı, KONSEY’in Özel Kanalından yazdırılmaktadır). Bu KONSEY’in birçok çalışma ve yayılma kolları vardır. Lütfen sırası ile yazın:
 • 1 - SADIKLAR KONSEYİ
 • 2 - STARLAR KONSEYİ
 • 3 - YÜCELER KONSEYİ

Bu Üç Kaynak da Müşterek çalışarak bir üçlüye yansırlar. Bu Konseylerin her birinin teker teker İdari Meclisleri vardır. Şimdi de diğer üçlüyü yazın:

 • 1 - MERKEZİ SİSTEM
 • 2 - MERKEZ ÜSTÜ MERKEZ
 • 3 - MERKEZ

Bu üç Merkez de Müşterek çalışarak İlâhi Planın ve bütün Evrimsel Nizamın değişik Hiyerarşik Düzenlerini, Plana ve onun yöneticilerine yansıtır.

Bu Plan da birçok Nizam ve Düzen Kurucu Mekanizmalar tarafından idare edilir. Misyonluklar, bu Düzenlerin direkt yansıtıcılarıdır.

Her Planın Evrimsel ve Düzensel Nizamından bu Misyonluklar sorumludur. Meselâ SİRİUS, birçok Misyonluklarla idare edilen bir Düzenin Yansıtıcı Mekanizmasıdır.

Birçok Odakları vardır. Direkt Merkeze bağlı olarak çalışır. Bu Merkez de birçok Hiyerarşik Düzeni bu SİRİUS Odağına yansıtır.

Buradan Misyonluklar arası Görev taksimi yapılarak her bir Misyon, kendilerine düşen Görevi yaparlar.

MERKEZ

BÜTÜN İNSANLIĞIN ORTAK BİR BİLİNCE VARILMASI İCAP EDEN ÇAĞDAYIZ

Dostlarımız,

Planetinizdeki bütün Gruplara verilen Mesajlar, Kapasite ve Ortam Bilincine göre verilmektedir. Bu ortamda her odağın, Kendine ve Ortamına düşen çok büyük Görevleri vardır. Birçok Odaklar, minimumdan başlayan Bilgiler ile maksimuma açılmaktadırlar. Bu Çalışma Nizamı; BİLGİ – BİLİNÇ – GÖREV – İCRAAT temposunda hareket etmektedir.

Bilgi, İnsanı Bilinçlendirir. Bilinç, Göreve davet eder. Görev de İcraata sevk eder. İşte Sistemin arzu ettiği çalışma temposu, bu şekilde bir yükseliştir. Bizler şimdi, Bilgi ve Bilinç Aşamasını yapmış tüm Dost Gruplarını Birliğe davet ediyoruz.

İnsanlık yolunda en iyi bir şekilde yapılan Hizmetler ile Temeli atılacak olan ALTIN ÇAĞ’ın temel taşlarını, ALTIN ÖZ’ler ve GÜNEŞ BİLİNÇ’ler teşkil edecektir. Şu Dönemde Sizlerin Görevi, etrafı uyarmak ve uyandırmak sureti ile Hakikati yansıtmaktır. Bu Göreviniz, İnsanlığa yaptığınız en büyük yardımdır.

Egonuzu yenin, Birleşin. Bu Birliklerden çok kısa zamanda Dirlik doğduğunu gözlerinizle göreceksiniz. Ve yaşanan hadiselerle Hakikate varacaksınız. Sevgimiz tüm Evrenleredir.

MERKEZ

UMUMİ MESAJ

Dostlarımız,

BİLGİ KİTABI, bugüne kadar alışılagelmiş TANRISAL DÜZENİN Reformik bir açıklamasıdır. Alışkanlık bir Tutkudur ve Tabudur. Bu Evrensel Bütünleşme Döneminde Sizlere Hakikatleri anlatarak Tabularınızı kaldırmaya çalışıyoruz.

Tutkular, uyuşan Beyinlerde ilerlemeyi kısıtlar; Sizleri bir Esrarkeş haline getirir. Halbuki Evrim İlânihayedir. Ve bu Tekâmül Boyutlarının da kendilerine Özgü Sistemleri ve İmtihanları vardır. Sizlere her şeyi tüm açıklığı ile anlatışımızın nedeni, Daralan Zaman Boyutlarında daha Hızlı Evrimlere alınacağınız içindir.

Korkular, Bilinçsizliktendir. Okuyun, Bilinçlenin, Hakikate Öz Vicdanınız ile varın. Seçim tamamen Size aittir. Biz sofrayı kurduk. Herkese, her Bilince, seveceği ve iştah ile yiyeceği yemekleri bu BİLGİ KİTABI vasıtası ile sunmaktayız.

Bilgilerinize sunulur.

EVRENSEL KONSEY

RABLAR MEKANİZMASI

- TEK –

BU TEK, HİYERARŞİK DÜZENİ YANSITIR.

HİYERARŞİK DÜZEN DE EVRENSEL NİZAMA YANSIR.

EVRENSEL DÜZEN DE BUNU EVRİMSEL SİSTEMLERE YANSITIR.

Bu Şema, Rablar Mekanizmasının çalışma Düzenini Yansıtan Odağın bir kesitidir. Bunu daha iyi anlayabilmeniz için yukarıdaki şekli, üstünde birçok Kristal Prizmalar bulunan iri bir Gürz olarak Düşünebilirsiniz.

Rablar Mekanizmasının Çalışma Nizamı Merkezde Tektir. Bu, Dört Odağa yansır. Beşli bir Nizam olarak Müşterek çalışır. Ve bunlar da Sekiz Odağa yansır. Hepsi 13 Odak olarak bir Bütünü oluşturur ki, buna (TEK) denir. Sırrın içindeki Sırlar, buradaki LEVH-İ MAHFUZ’da saklıdır. Burası RABBİN Gizli Hazinesidir.

Bu bütün yani TEK, direkt HÂKİM-İ MUTLAK’a bağlı olarak çalışır (TEK Odağı yansıtan BİR’dir). Bu, Prizmal bir Düzenle şemada görülen Sekiz Odağa yansır. Ve Rablar Mekanizmasının çalışma Düzeni, 9 Odak olarak Hiyerarşik bir Düzenle Evrimsel Boyutlara yansıtılır.

MERKEZ

EVREN – TEK VE BİR

Evrenler ilanihayedir, sınırları yoktur. Her Evrenin içine birçok Kainatlar, Alemler mevcuttur. Bu İlahi Düzenin tek ortak yanı Atomik Birleşimdir. Bütün Galaksiler ortak bir Bölümün Emri altındadır. Bizler bunlara “Kozma Birleşim Merkezleri” demekteyiz.

Kozma Birleşim Merkezi 27 tanedir. Her Birleşim Merkezi bir Alemi denetler. Alemler, birçok Galaksi salkımlarından meydana gelmiştir. 18.000 Alem bir Kainatı ve yine devam edelim, 18.000 Kainat da Sistemin Evrenini meydana getirmiştir.

Kainat, Bütün Galaksi Ortamlarının bulunduğu bir Evrene tekabül eder. Ancak bu Kainatlar da birçok Evrenleri toplar. Bunu Sizlere daha anlaşılır bir şekilde anlatalım:

On sekiz Sistem Yasasına göre her Kâinatın bir Yöneticisi ve her yöneticinin de bağlı olduğu bir Üst Düzey vardır.

Rablar Mekanizmasının çalışma ve ulaştırma Sistemine göre; 18.000 Âlemin RABBİ, bir Kâinatın RABBİ’ne bağlıdır. 18 tane Kâinat, bir Evreni meydana getirir. Yani 18 tane Kâinat Rabbi de o Evrenin Yönetici Mekanizması olan TEK’e bağlı Hizmettedir.

18.000 Kâinat da Sistemin Evrenini oluşturur. Yani 1000 Evren, Sistemin Bütünüdür. Ve bunun Yöneticisi de BİR’dir. Yani Bin tane TEK, BİR’e Hizmet ile mükelleftir. Bugüne kadar saydığımız bütün Sistemler ve Nizamlar, bu Düzenin işleyiş tarzına tâbidir.

Atomik Bütün olan KRİSTAL GÜRZ’ün içinde 1800 Varoluş Boyutu vardır. Her bir Varoluş Boyutu bir Mini Atomik Bütündür. İşte bu Mini Atomik Bütünlerin kendi Sistemleri, BİR’e bağlı bir Düzendir.

Yani 1800 tane BİR de o Kristal Gürzün Yönetici Mekanizması olan RAHMAN’a Hizmet ile mükelleftir. Bir Mini Atomik Bütün içinde, yani bir Varoluş Boyutunda birçok Galaksi Salkımları – Âlemler – Kâinatlar – Evren Salkımları mevcuttur.

Bu Sistemin yöneticisi BİR’dir.

 • 1. TEK : Her Evrenin Yönetici Kadrosunun bağlı olduğu Odaktır. Her Evrensel Düzen, kendi TEK’ine Hizmet ile mükelleftir.

 • 2. BİR : Sistemin Evreninin tüm Çalışma Nizamının bağlı olduğu Odaktır. Bu Odağa, Hiyerarşik Düzenin bütün yansıtıcı Odakları bağlıdır. 1000 tane Evrenin TEK’i, Sistemin BİR’ine bağlı olarak çalışır.

 • 3. RAHMAN : Gürz Sisteminin Yöneticisidir. Bütün BİR’ler de bu Sisteme bağlı olarak çalışmaktadır. ÜÇÜNE HİZMET – BÜTÜNE HİZMETTİR.

MERKEZ

MESAJIN GALAKTİK HESAPLARA GÖRE HESABI

 • 1 - Galaksi Salkımlarından Âlemler
 • 2 - Âlem Salkımlarından Kâinatlar
 • 3 - Kâinat Salkımlarından Evrenler
 • 4 - Evren Salkımları ise ilânihaye uzanır.

Bizler şimdi burada Sizlere sadece Sistemin Düzenini açıyoruz.

Sistem, Birleşik Realitedir. Gürz Sistemine, 1800 Birleşik Realite Sistemi Hizmettedir. Şimdi yazınız lütfen:

Bütün Galaksiler Ortak bir Bölümün Emrindedir.

Bunlara KOZMA BİRLEŞİM MERKEZLERİ denir. Bunlar 27 tanedir.

Her Birleşim Merkezi bir ÂLEM’i Denetler. Bu Birleşim Merkezleri de ayrı ayrı Merkezlerden Denetlenir.

Bizlerin Sistemine göre:

3 Galaksi bir Bütündür.

6 Galaksiye = 1 NOVA denir.

3 Nova = 18 GALAKSİ’dir.

18 Galaksi = Bir Öz Çekirdek olarak küçük bir (EVREN ÇEKİRDEĞİ) oluşturur.

18 Galaksi Bütününe = 1 KOZMA denir. Yani:

1 Kozma = Küçük bir Evren Çekirdeğidir.

3 Kozma = 3 Evren Çekirdeğini oluşturur.

3 Evren Çekirdeği = 54 Galaksidir.

54 Galaksi = 1 Galaksi Salkımını oluşturur.

9 Galaksi Salkımına = Bir EVRENSEL KOLONİ denir.

1 Evrensel Koloni = 486 Galaksiden oluşur.

486 Galaksi = 27 KOZMA’yı teşkil eder. Yani 486 Galaksi, 1 Evrensel Koloni yaparsa, 18 Galaksi Bütününe de 1 Kozma denildiğine göre, 486 Galaksiyi 18 Galaksiye bölersek 27 KOZMA’yı buluruz.

27 Kozma = 1 Evrensel Koloni, o da eşit 486 Galaksi olduğuna göre, şimdi 18 Evrensel Koloniyi hesaplayın:

486 x 18 = 8748 Galaksi bulunur (Buna 1 Kozma Birleşim Merkezi denir).

Yani yine tekrarlayalım:

Bir Evrensel Koloni = 27 Kozma = 486 Galaksi

18 Evrensel Koloni = 8748 Galaksi = 486 Kozma (Buna 1 Kozma Birleşim Merkezi denir).

Şimdi de 27 Kozma Birleşim Merkezini hesaplayın:

1 Kozma Birleşim Merkezi = 8748 Galaksi olduğuna göre;

27 Kozma Birleşim Merkezi = 8748 x 27 = 236.196 Galaksiden oluşur.

236.196 Galaksinin de kaç Kozma olduğunu hesaplamak için 1 Kozma, 18 Galaksiden oluştuğuna göre; 236.196 sayısını 18’e bölersek 13.122 sayısını buluruz.

Yani 236.196 Galaksi = 13.122 Kozmadır.

MERKEZ

27 KOZMA BİRLEŞİM MERKEZİNİN ŞEMASI27 Kozma Birleşim Merkezi üç koldan Hizmettedir.

9 Kozma Birleşim Merkezlerinin her biri 9 ÂLEM’i Denetler. Yani:

27 Kozma Birleşim Merkezi, 27 Âlemi Denetler.

Bir Kozma Birleşim Merkezi = 486 Kozmadır.

9 Kozma Birleşim Merkezi = 4374 Kozmadır.

27 Kozma Birleşim Merkezi = 13.122 Kozmadır.

486 Kozma = 8748 Galaksidir.

4374 Kozma = 78.732 Galaksidir.

13.122 Kozma = 236.196 Galaksidir. Yani:

27 Kozma Birleşim Merkezi, 236.196 Galaksiyi Denetlemektedir.

Şimdi de bir Âlemi hesaplayın:

Bir Kozma Birleşim Merkezi = 486 Kozma = 8748 Galaksi olursa;

1 Kozma Birleşim Merkezi de 1 Âlemi Denetlediğine göre,

1 Âlem = 8748 Galaksi olur. Şimdi de 18.000 Âlemi hesaplayın:

18.000 x 8748 = 157.464.000 Galaksi de 18.000 Âlemdir.

18.000 Âlem = 1 Kâinat olduğuna göre;

1 Kâinat da = 157.464.000 Galaksidir.

1 Evren = 18 Kâinattan oluştuğuna göre, 1 Evrenin kaç Galaksiden oluştuğunu bulursanız, o kadar Galaksi Düzeni, TEK’e Hizmet ile mükelleftir.

18.000 Kâinat da SİSTEMİN EVRENİNİ oluşturur. Yani 1000 Evren, Sistemin Evreninin Bütünüdür. 18.000 Kâinat Düzeni, BİR’e bağlı bir Yönetimdir. Şu an Bütün Hizmetler O’nadır.

Bu Bilgileri daha iyi anlayabilmeniz için biraz daha açalım.

1. Kozmalardan müteşekkil Galaksiler, Evrensel Birleşim mucibince Âlemleri oluşturur.

2. Birçok Âlemler, Kâinatı meydana getirir. Bu Sistematik bir tablodur.

3. Birçok Kâinatlar da sadece on sekiz Sistem Yasasına tâbi Evreni meydana getirir.

4. Santrifüj Evrende, iç içe bir Dönme Hızı ve iç içe bir sıralanış mevcuttur. Merkezden daire çemberine doğru bir Genişleme ve Açılma vardır.

5. Evrenler, iç içe bir zaman tünelinin Halkası gibidir. Yedi Evren Halkası, bir Evreni teşkil eder.

6. 189 tane Evren iç içe bulunarak birçok Âlemleri ve Kâinatları meydana getirmektedir.

7. Her Galaksinin kendine mahsus küçük bir Evreni ve çok Güçlü bir Manyetik Sahası mevcuttur.

8. Bu Manyetik Gücü, Bünyesindeki Güneş Sistemlerinin Enerjileri temin eder.

9. Kara Delikler, Santrifüj Hızı azalan Meteorları yutan çok Güçlü Enerji Hortumlarıdır.

10. Bu Hortumlar, içine aldığı Meteorları anında Enerjiye Dönüştürerek Evreninizin azalan Enerjisini takviye eder.

11. Bu Enerjiler, Beyaz Delikler tarafından Evreninize nakledilir. Bu bir Sirküle Sistemidir. Biri yutar, biri kusar.

12. Galaksiler, on sekiz Sistem Yasasına tâbi olarak seyirlerini takip ettirmektedir.

13. Bizlere göre, Üç Galaksi bir Bütün olarak kabul edilir.

14. Altı Galaksi, Bize göre bir NOVA’dır.

15. Üç Nova, on sekiz Galaksinin Öz Çekirdeğidir; on sekiz Galaksi, küçük bir Evren Çekirdeğidir.

16. EVREN’de birçok Evrensel Çekirdekler vardır. Bunlar da Evren Salkımlarını meydana getirir.

17. Her Big Bang, on sekiz Galaksi meydana Getirmektedir.

18. On sekiz Galaksi, bir KOZMA’dır.

19. Her Kozma, küçük bir Evren Çekirdeğidir. Bunlar çok Güçlü Atomik Bağlardır.

20. Bizlerin Galaksilerinde her Kozma, küçük bir Güneş olarak Değerlendirilir.

21. Üç Evren Çekirdeği, 54 Galaksiden müteşekkil bir Galaksi Salkımıdır.

22. 54 Rakamını bu şekilde toplayın: 5 + 4 = 9.

23. Dokuz Galaksi Salkımı, Bizim Evrensel Kolonilerimizden birini teşkil eder.

24. Bir Evrensel Kolonimiz, 486 Galaksiden müteşekkildir.

25. 486 Rakamını bu şekilde toplayın: 4 + 8 + 6 = 18.

26. 18 Evrensel Koloni yani 8748 Galaksi, bir Kozma Birleşimidir.

27. Her Birleşim, ayrı ayrı Merkezlerin Denetimindedir.

28. 8748 Rakamını bu şekilde toplayın: 8 + 7 + 4 + 8 = 27.

29. 27 Kozma Birleşimi, bir ÂLEM’i meydana getirir. Her Birleşim Merkezi, bir Âlemi Denetler.

30. Bir Âlem, 236.196 Galaksiyi Bünyesinde toplar.

31. 18.000 Âlem, bir Kâinatı oluşturur. Yani bir Kâinat; 236.196 x 18.000 = 4,251,528,000 Galaksiden müteşekkildir.

32. 18.000 Kâinat da Sistemin Evrenini meydana getirmiştir.

33. 18.000 Âlem, Kâdir-i Mutlak Yasasının Emrindeki Sabiteler Meclisinin Denetimindedir. Bu Meclis, SİRİUS Yıldızındadır. Bundan sonraki hesaplar sonsuz Boyuta kadar uzanır.

34. Şimdi de 4,251,528,000 rakamlarını toplayın: 4 + 2 + 5 + 1 + 5 + 2 + 8 + 000 = 27.

35. Sistemde değerlendirmeler, Üç’ün Küpü olduğuna göre; 27’yi 3’e bölersek daima “9” Asal sayısı bulunacaktır. Bu, İlâhi Emrin Değişmez Kuramıdır.

36. Her Galaksinin kendine özgü Dönüş Hızı ve Evrensel tablosu vardır.

37. Her KOZMA, bir Evrensel Yasaya tâbidir.

38. Her Galaksinin, Merkezi Sisteme bağlanan direkt kanalları vardır.

39. Şimdi Sizin KOZMA’nızı yani 18 Galaksiden müteşekkil küçük Evren Çekirdeğinizi, bu Evrensel Koloniye katma Emri almış bulunuyoruz.

40. SİRİUS Misyonu sadece Sizin Samanyolu Galaksinizin Denetiminden Sorumludur.

41. Seçim, Mekanik bir Sistem tarafından kontrol edilip Denetlenmektedir.

42. SİRİUS Misyonu, Bünyesindeki Güneş Sistemlerini, Birleşik Alan mucibince Birleştirmekle yükümlüdür.

43. Her Galaksinin Denetiminde bulunan Güneş Sistemleri, ayrı ayrı Evrimlere tâbidir.

44. Şimdi RAB Mekanizmasının Emri ile Sizleri Kurtuluş ortamına Hazırlamaya çalışıyoruz.

45. Her Galaksinin bir RAB Mekanizması vardır.

46. Bu RAB’lar, Kâdir-i Mutlak değildir.

47. Dinî Önerileriniz Sizlere, Bulunduğunuz ortam Bilincine göre verilmiştir.

48. Tanrı Sizleri yaptığınız Hareketlere göre Değerlendirir.

49. Galaksinizde en ilkel Tekâmül Düzeyi Planetinizdir. Değerlendirmeler Sıfır Frekanstan başlatılmaktadır.

50. Korku ilkelliktir; Cennet, cehennem, Cin, Peri, Şeytan yoktur. Bunlar şartlanmış Bilinçlerin Menfi birer aksidir.

51. Sizler, dar Kapasiteleriniz yüzünden çözümden yoksunsunuz.

52. Siz öyle bir Sisteme tâbisiniz ki; ancak Sevgi, Hoşgörü, İyi Niyet, Evreninizin Potansiyelini takviye edebilir.

53. Aksi halde yok olmaya mahkûm bir Gezegensiniz. Kendi kendinizi mahvedeceksiniz. Sorumlusu Sizlersiniz.

54. Dünya Tekâmülünü yapanlar, daha ileri Tekâmül Ortamlarına alınırlar.

55. Galaksinizin en ileri Boyutundaki Sınavı kazananlar, Galaksinizin Güneş Öğretmenleridir. Sizlere Bilgi verebilmek için isterlerse Dünyanızda tekrar Bedenlenirler.

56. Tekâmül çizelgesine gelemeyenler, Spadyum İstasyonunda bekletilirler. Ve tekrar tekrar Enkarnasyonlara tâbi olarak Tekâmüllerini tamamlarlar.

57. Egonuzu yenemezseniz asla İleri Tekâmül Boyutuna alınamazsınız.

58. İleri Tekâmül Boyutuna girmeye hak kazananlar, kendi Kozmalarının Galaktik Ortamları ile teker teker irtibata alınırlar.

59. Her Galaksi, Dört Bilgi kanalına bağlıdır. Bu Dört Kanal da teker teker Güneş Sistemlerine, bulundukları Ortam doğrultusunda Işık tutmaktadır.

60. Her kanal, 6 Yüceden müteşekkil Komisyon tarafından idare edilir.

61. Merkezin Emri ve Dört Kanalın Birleşmesi ile yani 24 Yücenin aracılığı ile Yüce Meclis oluşur.

62. Yazdırılan Evrensel Kitabınız, direkt RABBİN Emri ile yazdırılmaktadır.

63. Kitap, 18 Galaksinin yani Sizin Kozmanızın Anayasasıdır ve TEK Kitabıdır. 64. Hizmet, Tek Ele – Tek Düzene – Tek Kitabadır.

65. Her 18 Galaksiyi, zaman ötesinden 72. Boyuta Bağlamakla mükellefiz. Ancak bu Bilgilerin henüz zamanı gelmedi.

66. Bir de Biz buraya bir şey ilâve etmek istiyoruz: Aldığınız yazılar, direkt Evrensel Mekanizmadan verilmektedir. Onun için her şey aslına uygundur.

MERKEZ

BİR KRİSTAL GÜRZÜN ŞEMATİK KESİTİ

Dostlarımız,

Şimdi bir GÜRZ’ü daha iyi ve yakından tanıyabilmeniz için onun şematik bir kesitini çizdireceğiz. Lütfen önce bir Gürz şekli çizin:Ana Varoluşu Odaklayın; onun etrafına, noktalarla gösterilmek üzere Gürzün Manyetik Alanını çizin. Hiçlik Boyutu Üçgeninin içine, önce 6 Işık Evrenin Yansıtıcı Piramitlerini çizin. Yansıma Oklarını Büyük Piramitte Odaklayın. Bu Büyük Piramit, Işık Evrendir.

Bu Büyük Üçgenin içine 7. Toplayıcı Evreni çizin. Ve bu Büyük Işık Evrenden Ana Varoluş Boyutuna bir Yansıma Oku çizin. Ana Varoluş Boyutunun soluna –∞, sağına +∞ işaretlerini koyun. GÜRZ’ün içine, tam Ana Varoluş Odağının altına, iki Boyutu Birleştiren (Heplik – Hiçlik) yani Ters ve Düz Üçgen Birleşimi, Realite Yıldızını çizin.

Gürzün içine 18 tane Mini Atomik Helezon Bağlantılarını yerleştirin (Bu şematik çizimde her bir Mini Atomik Bütün, 100 Mini Atomik Bütünü bünyesinde toplamaktadır). Şimdi de Gürzün dışına 16 tane Yansıtıcı Kristal Dikitleri çizin. İşte bu şema, bir Kristal Gürzün kesitidir (Teşekkür ederiz Dostumuz).

Yukarıdaki şemada görülen Büyük Işık Evren, RAHMAN Boyutudur. Rahman Sisteminin bulunduğu üçgene, HİÇLİK Boyutu yahut da KÂDİR-İ MUTLAK Boyutu denir. Bu Boyutta KÂDİR YASALAR Hazırlanır.

GÜRZ’ün Denetimcisi RAHMAN’dır. Hiçlik Boyutunun Sorumlusu KÂDİR-İ MUTLAK’tır.

Kâdir-i Mutlak, direkt ULU GÜÇ’e Bağlı bir Bütünlüktür; Realite ise direkt RAHMAN’a Bağlıdır. Sizlere daha önceki Mesajlarda, Helezoni Vibrasyonların çalışma Nizamını anlattık. Evrendeki her Düzen, 18 Sistem Yasalarına göre aynı çalışma Nizamını Büyükten Küçüğe yansıtmaktadır. Bilgilerinize sunulur.

MERKEZ

BÜTÜNÜN BÜTÜNE YANSIMASI VE ÇALIŞMA PLANI

Dostlarımız,

Atomik Bütün yani Doğal Gürz, bir Bütünün Yansıma Odağıdır. Gürzün içinde Realiteyi Temsil eden Altılı Yıldız Sembolü de bu Bütünün Yansıma Merkezidir.

Bilgi Kitabında Sizlerin rahat anlayabilmeniz için Gürz Bütünlüğü Şematik bir çizime dökülmüştür. Ancak her şey iç içe bir Bütünsel toptur. Ve her şey Kürenin Merkezinden İntişar etmektedir.

Tüm Sistemler, Bütünü ile Işık Evren dediğimiz Enerji Odağında bulunur. Ve buradan her Bütünlük, kendine bağlı olan Görev Boyutlarına Yansımalar yapar.

Işık Evren, 9 Katmandan oluşan bir Bütünlüktür. Bunu daha iyi anlayabilmeniz için şimdi vereceğimiz Bilgilere göre lütfen bir Şema çiziniz ve her Katmana bir numara veriniz:

Işık Evrende Büyük Piramidin Etrafını çevreleyen (6) Üçgeni bir Merkez olarak alırsanız, onun Etrafını saran 9 Yoğun Enerji Katmanı vardır.Gürz Bütünlüğünün değişik Katmanlarına Yansıma yapan tüm Sistemler, işte teker teker bu Katmanlarda yer almıştır.

Her bir Katman, Görevlerine göre Realitenin Sembolik Altılı Yıldızına kadar, bu Işık Bütünlüğünden Yansıma yapar.

İşte bu Bütünlük, Işık Evrenin Çalışma Nizamıdır ve bu, bir Bütündür.

Işık Evrenin tüm Enerjisi, Varoluş Boyutunun tüm Enerjisi ve Realite Yıldızının tüm Enerjisi Ulu Gücün Düşünce Okyanusundan çekilen Enerji ile eşdeğerdir.Bu neden ile bütün Bilgiler bu Üç Bütünlükten yansıtılır:

 • 1. Işık Evren, tüm Bilgilerin bir Bütünde toplandığı bir Bilgi Deposudur. Buraya Bilgi Katmanı da denilmektedir.
 • 2. Varoluş Boyutu, bir Yansıma Şebekesi olarak Hizmet verdiği için buraya Yansıma Katmanı da denilmektedir.
 • 3. Gürz içindeki Realiteyi Temsil eden Sembolik Altılı Yıldız, Evrimsel ve Evrensel Programlardan sorumlu olduğu için, buraya Yetiştirilme ve Plan Boyutu da denilmektedir.

Işık Evrendeki “Göbek Enerji Merkezi”, Merkezi Güneşler Bütünlüğüdür. Buna, Rahman Boyutu denilmektedir.

Bu Bütünlüğü saran 9 Katmanın;

 • 1 - Birinci Katmanında, Evrensel Nizam Konseyi Hizmet verir.
 • 2 - İkinci Katmanında, Birleşik Nizam Konseyi Hizmet verir.
 • 3 - Üçüncü Katmanından Sistem Yansıma yapar.
 • 4 - Dördüncü Katmanında Nizamın Programı Devrededir.
 • 5 - Beşinci Katmanında Düzenin Programı Devrededir.
 • 6 - Altıncı Katmanında Birleşik Konsey bulunur.
 • 7 - Yedinci Katmanında Kozmos Federal Meclisi Hizmettedir.
 • 8 - Sekizinci Katmanında Birleşik İnsanlık Realite Bütünlüğü bulunur.
 • 9 - Dokuzuncu Katmanında Altın Galaksi İmparatorluğu Hizmet verir.

Bunların hepsi Işık Evrenin Çalışma Bütünlüğü içindedir. Ancak Yansıma Boyutları yapılan Görevlere göre değişiktir.

MERKEZİ BÜTÜNLÜK

KRİSTAL GÜRZ ŞEMASIYukarıdaki şema, Kitabın içindeki Gürz ve Hiyerarşik Bilgilere yardımcı olarak verilmiştir. 1800 Mini Atomik Bütünün hepsi çizime sığmayacağı için, çizimde gösterilen bir Mini Atomik Bütün, sembolik olarak (100 Mini Atomik Bütünü) ihtiva etmektedir.

Her bir Mini Atomik Bütünün etrafında Ufuk Halkası vardır. Şemada Gürzün etrafını kuşatan kalın siyah çizgini içinde (Koruyucu Zırh – Süzgeç Halka – Nefes ve Ufuk Halkaları ) vardır.

Bu Enerji Katmanları aynen 600 Mini Atomiği çevreleyen Enerji Halkalarına yansımaktadır. Buradan da Mini Atomiklere aynen yansır. Gürzün İdareci Bütünlüğü = Rab – Rahman – Rahim Üçlüsüdür. Bunların müşterek sembolleri R3 Simgesi ile tanımlanır.

Gürzün Doğal Bütünlüğü; Işık Evren = Hiçlik Boyutu, İkinci Evren = Hayat Boyutu, Rahim Bütünlüğü = Heplik Boyutudur. Bunların müşterek Sembolleri H3 Simgesi ile tanımlanır.

Daha önce söylediğimiz gibi; GÜRZ Bütünlüğünün Yönetici, Denetimci ve Yönlendirici Mekanizmalarının Bütünsel Simgesi R3 olarak Bilinmektedir.

Bunlar; Rab – Rahman – Rahim’dir. RAB = Yaradan. RAHMAN = Işık Evren Sorumlusu. RAHİM = Hâkim-i Mutlak’tır. Bu Üç Mekanizma, Gürz Bütünlüğünde bir Bütün olarak çalışır.

Ve bu çalışmaların tümü Sizlere Tavandan Tabana bir Hiyerarşi Yansıması ile ulaştırılır. Tabana ulaşan bu Bilgiler, kendi Ortamlarında Tatbik sahası bulur. Ve yapılan çalışmaların neticeleri, aynı Hiyerarşik kanallardan RAHMAN’a kadar ulaştırılır. Şimdi Tavan – Taban Hiyerarşisini ele alalım:

 • 1. Rahman Bütünlüğü, bir Gürzün çalışma Planlarının Hazırlandığı Tek Odaktır. Buna Rahman Boyutu denir. Ve Denetimcisi RAHMAN’dır.

 • 2. Rahman Boyutu, Merkezi Güneşler Birliği içindedir. Ve RAHMAN, Önerilerini bu Güneşler Birliğine iletir.

 • 3. Merkezi Güneşler Birliği de bu Önerileri Evrensel Nizam Konseyine verir.

 • 4. Evrensel Nizam Konseyi, aldığı bu Önerileri Birleşik Nizam Konseyine verir.

 • 5. Merkezi Güneşler Birliği – Evrensel Nizam Konseyi – Birleşik Nizam Konseyi; Işık Evrenin içindedir.

 • 6. Birleşik Nizam Konseyi, RAHMAN’ın Önerilerini Sistem – Nizam – Düzen Üçlüsüne ulaştırır.

 • 7. Sistem – Nizam – Düzen Bütünlükleri de aldıkları Bilgileri, kendilerini temsil eden Sözcülerine verir.

 • 8. Bu Üç Kişiden oluşan Sözcüler Grubuna Birleşik Konsey denir.

 • 9. Birleşik Konsey, bu Önerileri Kozmos Federal Meclisine ulaştırır.

 • 10. Sistem – Nizam – Düzen ve Kozmos Federal Meclisi, İkinci Evrendedir.

 • 11. Kozmos Federal Meclisi, almış olduğu RAHMAN’ın Önerilerini, Gürzün içinde bulunan Birleşik İnsanlık Realitesine ulaştırır.

 • 12. Birleşik İnsanlık Realitesi de bu Önerileri, Altın Galaksi İmparatorluğuna verir.

 • 13. Altın Galaksi İmparatorluğu, aldığı bu Bilgileri, Mini Atomik Bütünlüğün Ufuk Halkasında bulunan Rabsal – Ruhsal – Teknolojik Düzene yansıtır.

 • 14. Rabsal – Ruhsal – Teknolojik Düzen de aldığı bu Bilgileri, kendi Mini Atomiğinin Denetimcisi olan Dünya Rabbine iletir.

 • 15. Dünya Rabbi de aldığı bu Bilgileri, Kendisinin direkt Bağlı bulunduğu Çekirdek Dünyaya ulaştırır.

 • 16. Alınan tüm Bilgiler, bu Çekirdek Dünyadan Evrenler Nizamlarına Yansıtılır. Bu, Tavandan Tabana Yansıtılan bir Hiyerarşidir.

Bu Hiyerarşik Skalalar hem Tavandan – Tabana, hem de Tabandan – Tavana bir çalışma Düzeninin Yansıtıcı zincirleridir.

Bilgilerinize sunulur.

SİSTEM

AÇIK BİLGİDİR

Dostlarımız,

Sizlere GÜRZ hakkında vermiş olduğumuz Bilgileri biraz daha açalım:

Her bir Varoluş Boyutu, bir Mini Atomik Güçtür. Bir Gürzün içinde 1800 Mini Atomik Bütün vardır. Her bir Mini Atomik Bütünün içinde de 1800 Evren vardır. Bu Evrenlerin 1000 tanesi, Realite Sisteminin Yansıtıcı Odağı olan Santrifüj Evrendir.

Bu yüzden, her bir Mini Atomik Bütüne Santrifüj Evren de denilmektedir. Bu Mini Atomik Güçlerin hepsinin üstünde ayrı ayrı Ufuk Halkaları vardır.

Bu Ufuk Halkaları, o Mini Atomik Bütünün Dışıdır.

Burada RUHSAL – RABSAL – TEKNOLOJİK Düzen Müşterek çalışır. Ve çalışmalarını, Mini Atomik Bütünün içine, Realite Düzeni olarak yansıtırlar.

1800 Mini Atomik Bütün yani Mini Varoluş Boyutu, bir KRİSTAL GÜRZ’ü meydana getirir. Kristal Gürz, ATOMİK BÜTÜN’dür. O, 1800 Varoluş Boyutunu Bünyesinde toplayan bir GÜÇ YUMAĞI’dır.

Bu Kristal Gürz; ÇEKİRDEK – GÖBEK – KABUK’tan müteşekkil bir Bütündür.

600 Varoluş Boyutu, bir Nefes Halkasının içindedir. Üç NEFES HALKASI da SÜZGEÇ Halkaların içindedir. Üç Nefes Halkası, Gürzün ÇEKİRDEK kısmını teşkil eder. Bu Üç Bütün Çekirdek Eşdeğerdir.

Süzgeç Halkaların çevrelediği boşluk, Kristal Gürzün GÖBEK kısmını teşkil eder.

Bu Süzgeç Halkalar 9 kattır. Ve onun üstünde Koruyucu, Elek bir Zırh vardır ki; bu da Gürzün KABUK kısmını teşkil eder.

Bundan sonra KRİSTAL DİKİTLER yer alır. Bu Kristal Dikitler, bütün Kristal Gürzlerde aynı Boydadır. Her birinin Boyu (133.000 OK’tur). Dünya hesaplarına göre: 1 OK = 1,5 milyar km’dir.

Yine tekrarlayalım: Her bir Kristal Gürz, 1800 Varoluş Boyutundan müteşekkil bir Bütündür. Her bir Kristal Gürzün; bir Ana Varoluş Boyutu, bir Işık Evreni yani Hiçlik Boyutu, bir Realiteler Düzeni ve Hâkim-i Mutlak İdaresinde Heplik Boyutu vardır.

ULU GÜÇ’ün Düşünce Okyanusunda yüzen milyonlarca Kristal Gürzler vardır. Ancak bu Atomik Bütünler zaman süreçlerinde, içlerindeki Genişleme nedeni ile patlayabilme Tehlikesine karşı icabında Devre dışı bırakılabilirler.

Bu Atomik Bütünler birbirleri ile Sizin Ruhsal Gümüş Kordonunuza benzeyen, Güçlü Enerji kordonları ile birbirine bağlıdır. Tehlike gösteren Gürz, bu kordondan Ayrılarak DENGE BOYUTU’na alınır. Sonra tekrar Devreye katılır.

Bütün bu işlemler, 18 Sistem Yasalarına tâbi bir işleyiş içindedir. Her bir Mini Atomik Bütünün içinde Âlemler, Kâinatlar, Evrenler ve Galaksi Salkımları vardır.

Bütün bunlar, kendi VAROLUŞ Boyutlarının Düzenlerine tâbi bir çalışma içindedir.

Bu Sistemler, Evrim Merdivenlerine göre birbirine yansıyabilirler. (Hâkim-i Mutlak Boyutu içinde olanlar.)

Bu milyonları aşan Kristal Gürzlerin hepsinin Denetimi ULU GÜÇ’ün patentindedir.

O ne bir ALLAH, ne bir RAB ne de KÂDİR-İ MUTLAK’tır. Bu Kelimeler yani Allah, Kâdir-i Mutlak, Rab, Hâkim-i Mutlak, Rahman; Sistemin Çalışma Düzenini oluşturan Bütünlüklerdir.

Bu ULU GÜÇ’ü Size anlatabilmek için bugüne kadar ondan Kâdir-i Mutlak olarak bahsettik. Şimdi her şeyi tüm açıklığı ile anlatıyoruz. Bilgilerinize sunulur.

MERKEZ

GÜNEŞ SİSTEMLERİ – EVRİM – ENERJİ VE GÜNEŞ BOYUTLARI

Dostlarımız,

Güneş Sistemlerinin Boyutları Sistemin çizelgesinde Evrim ve Enerji Boyutları olarak ayrı ayrı değerlendirilir. Bu yüzden her bir Güneş Sisteminin dahil olduğu bir Evrim Boyutu, bir Enerji Boyutu, bir de Güneş Boyutu vardır (Güneş Boyutlarına Güneş Bütünlükleri de denilir).

Aslında Evrimsel Nizam ve Güneş Sistemleri Evrensel Nizam içinde bir Bütündür. Ancak bu bütünsel Potansiyeli Sizlerin daha iyi kavrayabilmeniz için verilen Bilgilerde bu Bütünü Boyutlara, Enerji – Evrim Skalalarına ayırarak vermekteyiz. Şimdi bunları tek tek açıklayalım. Yazınız lütfen:

ALİON; (26) ve (27). Güneş Sistemlerinin arasında, (29 – 30) arası Evrim Frekansını taşıyan ve Özel bir Konumu olan bir Gezegendir. Enerji Boyutu (118)’dir. (27) ile (28). Güneş Boyutlarının arasında yer almaktadır. İlk defa Altıların bir arada kurdukları ALTILAR SİSTEMİ burada kurulmuştur.

(20). Güneş Sisteminden öteye olan Enerji Boyutlarından Planetinize gelenler, Galaksi Görevlileridir. Bunlar; Peygamberler – Azizler – Veliullahlar ve Güneş Öğretmenleridir.

Şimdi Boyutları açıklayalım:

 • 1- Dünyanız (0) Frekansta, Üçüncü Evrim Boyutunda, Birinci Güneş Boyutunun içinde Evrimine başlar. Normal Bilinç Düzeylerinin İlk Enerji Basamağı (12). Enerji Boyutuna Tekabül ettiği için Dünyanızın bulunduğu konum, (12). Enerji Boyutundan başlar.

 • 2- (3) ve (4). Evrim Boyutları, Birinci Güneş Sisteminin içindedir. Bu Boyutlarda bu Güneş Sisteminin Evrimi yapılır. Dördüncü Boyut, (16). Enerji Boyutuna Tekabül eder. Ve aynı zamanda (2). Güneş Boyutunun içinde de yer alır. (3) ve (4). Boyutlar (7) Yer Bilgisini kapsar. Her Bilgi, o Boyutun Evrim Basamağıdır. Buna Bilgi Evrimi denir. Ve bu (7) Yer Bilgi Evriminin İlk Basamağı SPADYUM’dur. (4). Evrim Boyutu, Karena Giriş Kapısıdır. Buraya “Cennet Boyutu” da denir. Burada daha 4 Evrim Basamağı vardır. Ve Reenkarnasyonlar (4). Boyutta son bulur.

 • 3- (5). Evrim Boyutu, İkinci Güneş Sistemidir. Bu Boyutta da bu Güneş Sisteminin Evrimi yapılır. (5). Evrim Boyutu, (20). Enerji Boyutuna Tekabül eder. Ve Üçüncü Güneş Boyutunun içinde bulunur.

 • 4- (6). Evrim Boyutu, Üçüncü Güneş Sistemindedir. Bu Boyut, Ölümsüzlük Boyutudur. Ve Evrimi, (6). Güneş Sisteminin Evrimine Eşdeğerdir. Konumu, (24). Enerji Boyutuna Tekabül eder. Ve Dördüncü Güneş Boyutunun içinde bulunur. (5) ve (6). Evrim Boyutları, Hazırlık ve Ölümsüzlük Boyutlarıdır. (5). Boyutta (2) Durgun Zaman, (5) Yüce Zaman vardır. Bu Boyut, (7) Gök Bilgisini kapsar. Burası Karena’nın Çıkış Kapısıdır. (6). Boyut, Ölümsüzlük Boyutuna doğuştur. Ve burada Bilinç Miracı yapıldığı için buna “Miraç Boyutu” da denir.

 • 5- (7). Evrim Boyutu, Dördüncü Güneş Sistemidir. Bu Boyutun Evrimi, (4). Güneş Sisteminin Evrimine Eşdeğerdir. Konumu, (28). Enerji Boyutuna Tekabül eder ve (5). Güneş Boyutunun içinde bulunur. (7). Evrim Boyutu, GAMA Boyutunun Yansıma Odağıdır. Bu yansıma ile İnsanlık (14). Güneş Sistemine Hazırlanır.

 • 6- (8). Evrim Boyutu, Ruhsal Boyutun İlk Basamağıdır. Ve bu Boyut (9) Basamaktır. Son Basamağı, Altın Işık Yoludur. Bu Boyut, (5). Güneş Sistemidir. Konumu, (32). Enerji Boyutuna Tekabül eder. Ve (6). Güneş Boyutunun içindedir. Bu Boyut, (15). Güneş Sisteminin Yansıma Odağıdır. (7) ve (8). Boyutlar, (7) Evren Bilgisini kapsar. (7). Boyut, İnsanlığın Son Tecelli Sınırıdır. Buraya Kat-ı Mükemmeliye denir. (8). Boyut, Ruhsal Boyuttur. (7). Boyutun Evrimini yapan her fert, (8). Boyuttaki Ruhsal Gücüne sahip çıkar.

 • 7- (9). Evrim Boyutu, Rabsal Boyuttur. Burası (16). Güneş Sisteminin yani OMEGA’nın Yansıma Odağıdır. Bu Boyut da (9) Basamaktır. Konumu, (36). Enerji Boyutuna Tekabül eder. Burası (6). Güneş Sistemidir. Ve (7). Güneş Boyutunun içinde bulunur. (9). Boyut, Rabsal Boyutun İlk Yansıma Ve Hazırlık Boyutudur. Burası Kutsal Kitapların İlk Frekans Basamağıdır. İncil bu Boyuttan indirilmiştir. O Dönemin Toplumsal Bilinçleri göz önünde tutularak (18). Boyutta Hazırlanan Kuran da Planetinize (9). Boyuttan Hediye edilmiştir. Bu Boyuta “Huzur Boyutu” denir.

 • 8- (10). Boyutta KÜP Sistemine geçilir. Bu Evrim Boyutu, (7). Güneş Sistemidir. Konumu, (40). Enerji Boyutuna Tekabül eder. Ve (8). Güneş Boyutunun içinde bulunmaktadır. Bu Boyuttan sonra Evrimler Değişir (Vahdet Ortamına Giriş).

 • 9- (11). Evrim Boyutu, (8). Güneş Sistemidir. Konumu, 44. Enerji Boyutuna Tekabül eder. Ve (9). Güneş Boyutuna dahildir.

 • 10- (12). Evrim Boyutu, (9). Güneş Sistemidir. Konumu, (48). Enerji Boyutuna Tekabül eder ve (10). Güneş Boyutuna dahildir.

 • 11- (13). Evrim Boyutu, (10). Güneş Sistemidir. Konumu, (52). Enerji Boyutuna Tekabül eder. Ve (11). Güneş Boyutuna dahildir.

 • 12- (14). Evrim Boyutu, (11). Güneş Sistemidir. Bu Boyutta Dinî Bilinç Elemeleri yapılır. Konumu, (56). Enerji Boyutuna Tekabül eder. Ve (12). Güneş Boyutuna dahildir (Halen Planetinizin ortalama Bilinç seviyesi bu boyuta kadardır).

 • 13- (15). Evrim Boyutu, (12). Güneş Sistemidir. Konumu, (60). Enerji Boyutuna Tekabül eder. Ve (13). Güneş Boyutuna dahildir.

 • 14- (16). Evrim Boyutu, (13). Güneş Sistemidir. Buraya KÂDİR Boyut da denir. Konumu, (64). Enerji Boyutuna Tekabül eder ve (14). Güneş Boyutuna dahildir.

 • 15- (17). Evrim Boyutu, (14). Güneş Sistemidir. Buraya GAMA Boyutu da denir. Bu Boyuttan (7). Evrim Boyutuna Yansıma yapılır. Konumu, (68). Enerji Boyutuna Tekabül eder. Ve (15). Güneş Boyutuna dahildir.

 • 16- (18). Evrim Boyutu, İslâmın Kitabı Kuran’ın Hazırlandığı Boyuttur. Burası (15). Güneş Sistemidir. Bu Boyuttan (8). Evrim Boyutuna Yansıma yapılır. Bu Boyutun Evrimi, (15). Güneş Sistemine Eşdeğerdir. Konumu, (72). Enerji Boyutuna Tekabül eder. Ve (16). Güneş Boyutuna dahildir (Burada, OMEGA Boyutuna Kitlevi Hazırlanış Programı tatbik edilir). OMEGA Boyutunun İlk Basamağının Evrimi, Burada Kozmik Enerjiler ile yaptırılır.

 • 17- (19). Evrim Boyutu, OMEGA Boyutudur. Ve bu Boyut (9) Katmandır. Konumu, (76). Enerji Boyutuna Tekabül eder. Burası (16). Güneş Sistemidir. Ve (17). Güneş Boyutunun içinde bulunmaktadır (Bilgi Kitabı, bu Boyutun direkt Enerjisini kapsar). Bu Boyut halen Planetinizdeki Bilinç Aşamasını yapan Dostların Son Çıkış Sınırıdır. Yani Planetinizin şu an Son Evrim Sınırı OMEGA Boyutudur.

 • OMEGA Boyutunun İlk Evrim Basamağı, KURTULUŞ BOYUTU’dur. Buraya “Şefaat Boyutu” da denilmektedir. Bilgi Kitabı, Şefaatten öteye geçebileceklerin Kitabıdır. (76). Boyut, Planetinizin Koruyucu Enerji Duvarıdır. Bundan sonraki Enerji Boyutlarının Frekansları, hazır olmayanları sarsabilir. Bilgilerinize sunulur.

MERKEZ

EVRENLER DÜRÜLECEK - SİSTEMLER YIKILACAK
HER ŞEY TEKE MÜNCER KILINACAK
1991

İleri yıllarda Sizlere bu Bilgiler daha ileri Boyutların Bilgileri olarak açılacaktır (Bilinç Aşamalarınıza göre). Tüm Nizami Düzenleri yönetenler, TEK'lik ötesi İleri bir Varlık Boyutunun ötesinde, Âdil bir Mekanizmanın denetimine devredilerek, artık İnsanlık bu Mekanizmanın denetiminde Hür İradesi ile hizmet verecektir.

Bugüne kadar Sizleri yetiştirici bir Güç olarak devrede hizmette bulunan ALLAH'ın Varlık Boyutunun Bütünsel Bütünlüğü Sizleri terk ederek, Bilinmeyen Varlık Boyutlarının denetimini devralarak, onları da Sizler gibi yetiştirecektir.

Heplik - Hiçlik - Yokluk, Sizlerin zaman süreçlerinde ileri Enerji Boyutlarına ulaşabilmeniz için çizilmiş Evrim Skalalarıdır. Bu Skalalara ulaşanlar artık Bizdendir, Sistemdendir ve Kendileri de bünyelerinde birer Sistemdir.

SİSTEM

YASALAR ZİNCİRİ
(Düşünce Zincirlerine Cevaptır)
1991

Dostlarımız,

İlk Varoluştan bugüne kadar Sistemin öngördüğü doğrultuda yapılan hizmet bir Yasalar zinciridir. Evrensel Bütünlükte hiçbir şey başıboş değildir.

Bu Yasalar öyle yasalardır ki, bu hiçbir zaman kendiliğinden oluşmamış, her şey Yaşam koşullarına paralel olarak oluşturulmuştur.

Yasalar zincirinin birçok kolları olmasına karşın Esas Kaynak çıkışı İki Koldur. Bunlardan birisi Doğal yoldur; İkincisi Evrimsel ve Eğitimsel yoldur.

Her Varlıkta Bilinç Aşamalarına göre her ikisi de mevcuttur. Bunlardan birisi Sizin Yaşam Şifrenize, diğeri de Bilinç Şifrenize bağlıdır. Ancak bu Şifreleri açacak Anahtarlar ayrı ayrıdır.

Doğal yol, Yaşam Şifrenizin İlk Anahtarıdır. Bu Kilit Doğal Tesirler ile kırılır. Ve bu Tesirler İçgüdüsel olarak alınır. İkinci kol Evrimsel ve Eğitimsel yoldan geçer. Bu, Tesirler Mekanizması tarafından yönetilir. Ve Beyin yolu ile alınır.

Beynin İlk Şifre Kodu, Düşünce Tesirleri ile kırılır. Beyin Jeneratörünüz ancak bu yol ile çalıştırılır. Bu da ilk Toplumsal Bütünlüğün ve Ailenin Tesir sahası ile devreye girer.

Ancak Evrimsel Kurallar İnsanı bugünkü İnsan yapmıştır. Ve İnsan bu yolda Evrensel Şifrelerini açarak en mükemmele doğru kanat açmıştır. Bu yolda ilk yürüyüş önce Tanrı İlmi - Tanrı Bilimi - Tanrı Yasaları ile olmaktadır.

Kutsal Kitaplarda Sizlere söylenen sözlerin kökünü araştırdıkça, Kendi Benliğinizi çözmeye çalıştıkça, Sizde kilitli bir şekilde bulunan Şifrelerin kapakçıklarını da bir bir açarsınız. Bu Size Evrimsel bir yetenek kazandırır.

Eğer çok ileri Enkarnelerin Boyut Bilincine ulaşmış iseniz, önce Doğanın bir Yasalar zincirinden geçerek, Özgür İradenizi kazandığınızın İdrakine varırsınız.

Ancak kendini Disipline edebilen bir Bilinç Özgür İradesine Hak kazanır. Doğal Özgür İrade İlkeldir ve İçgüdüseldir. Evrime bu yoldan çıkılır. Sonra Tanrı Yolunda yürünür.

Bu Tanrıya ulaşabilmek için, önce Doğal Yasalardan başlayarak Evrimsel Yasalara ulaşmak, Beynin kavrayabiliş Kapasitesine göre İlerilere kanat açmak, uçmak, yükselmek, her şeyi derinlemesine Anlamak ve Bilmek gerekir.

Bu bir Yaşamın Yasalar zinciridir. Halen bu yollardan geçememiş olanlar ne Tanrı, ne de Kendi Bilinç Özlerini asla kavrayamayacaklardır. Bilgilerinize sunulur.

SİSTEM

AÇIK BİLGİDİR

Dostlarımız,

Dinler Araç, İlâhi Güç Amaçtır. Şu an yapılan Görev, Evrensel bir Görevdir. BİLGİ KİTABI aslında direkt RABBİN Kanalından yazdırılarak Altın Çağ'ın Programı bu Kitap vasıtası ile Planetinize uygulanıyor.

İnsan şekli ile Var olan Canlılar, RABBİN Hakiki Kullarıdır. Yüce Zamanlar ötesindeki Ölümsüzlük tacını giyebilen Öz Canlılardır. Dünyasal Beden RUHSAL ve RABSAL Enerjilerin Birleşiminden Var olmaktadır.

İmtihanlar sadece Dünyada vardır. Bu da çok ileri Boyutlara Arınarak alınabilmeniz için şarttır. Bilgilerinize sunulur.

MERKEZ

BİLGİ KİTABI HAKKINDA AÇIKLAMA
1991

Dostlarımız,

Bilgi Kitabının yayılış fonksiyonu Yansıma Tekniği ile oluşturulmaktadır.

 • 1- Bu Kitap bir Gizli Hazinedir ve O, ALLAH'ın Direkt Frekans Kitabıdır.

 • 2- Kitap 2000 Yılından sonra da 1000 Yıllık bir Frekans Bütünlüğünü kapsar.

 • 3- Kitap her okuyanın Bilinç Işığına göre, bulunduğu o Boyutun Frekansını açan Gizli bir Anahtardır.

 • 4- Kitabı okuyan her Bilinç, asla bulunduğu Bilincin dışına çıkamaz. Ancak kazandığı Bilinç nispetinde ona Bilinç Kapıları aralanır ve açılır.

 • 5- Yapılan çalışmalarda, şahsın kazandığı Bilinç nispetinde, Kitabın Enerji Kanalları da Otomatikman açılmaktadır.

 • 6- Bu Kitap Işık - Foton - Siklon Tekniğinin bir Bütünsel Zaferidir.

 • 7- Kitap, Zaman Bilincinin bulunduğu Son Boyut Frekansına kadar, okuyanı o Bilinç Düzeyine hazırlar.

 • 8- Kitap, Beyninizin çalışma fonksiyonunu kamçılayan bir teknik ile yazdırılmaktadır. Bu bir Sistemdir. O Sizin Beyin Jimnastiğinizdir.

 • 9- Düşünce ötesi Boyutlara ancak bu jimnastik sonucu yapılan çalışmalar ile açılabilirsiniz.

 • 10- Planetinizde, Bilgi Kitabı yolunda yapılan çalışmalar, 2 Asırlık bir Seçim Planına tâbidir.

 • 11- Kitap bu yüzden direkt 23. Asrın Kitabı olarak tanıtılmaktadır.

 • 12- Bilgi Kitabı şu an, bir Rehber Kitaptır ( 2000 Yılına kadar ).

 • 13- Kitap Yarınların İrşat Kitabıdır ( 23. Yüzyıla kadar ).

 • 14- Kitap ileri yılların Temel Kitabıdır (29. Yüzyıl dahil “7” Asır).

 • 15- 30. Yüzyıla kadar olan Dönemde, yarınların Bilinçleri Bilgi Kitabından,bugün Sizlerin okuyup da göremediğiniz Mesajları, çok açık bir şekilde alacaklardır.

 • 16- 30. Yüzyıldan sonra Rabsal Düzen Direkt devreye girecek ve bu Bilgi Kitabı TEK KiTAP olarak Tahtında yerini alacaktır.

 • 17- Bundan sonra TEK KİTAP - TEK DÜZEN - TEK SİSTEM devreye girerek,Çalışma Düzenleri yeni baştan tanzim edilecektir.

 • 18- Bu Çalışma Nizamında Toplumun Bilimsel Aşamasına yardımcı olarak,her Asır bir Bilimsel Kitap İnsanlığa hediye edilecektir.

 • 19- Ancak Planetiniz Sudan bir Bilye oluncaya kadar, TEK KİTAP olan Hakikat Kitabı, ALLAH'ın Tek Hüküm Kitabı olarak daima Devrede kalacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

SİSTEM

DÜNYA PLANETİNE AÇIK BİLGİDİR
(BİLGİ KİTABI)

Dostlarımız,

Büyük bir aşamanın Eşiğine gelmiş olan Planetinizdeki yaşam koşulları, oldukça üzücü ve Sıkıcı bir duruma gelmiş durumdadır. Bu neden ile Kozmoz, Tüm Hakikatleri İnsanlığa Bütün açıklığı ile anlatma Kararına Varmıştır.

Planetinizin bu son geçiş Boyutunda Herkesin kendine özgü Bilinç aşamaları olacaktır.

Bilinç aşamalarının Kademeli olarak devreye gireceği bu Programda birçok kişi Ferdi Bilinçleri doğrultusunda Planetinize değişik Programlar tatbik edeceklerdir.

Bu Son Çağın Esas programı BİRLEŞİM ve KABULLENME’dir. Bu neden ile Bilgi Kitabı, İnsanın Kitabı olarak Tasarlanmıştır.

Bilgi Kitabı, planetinizin Halen bilmediği ( Işık - Foton - Siklon ) Tekniği denilen değişik bir Teknik ile yazdırılmıştır. Bu Tekniğe göre Zaman Enerjisi Harf Frekanslarına yüklenmektedir. Bu neden ile Kitap, Hangi dile Çevrilir ise Çevrilsin Frekansı hiçbir Şekilde değişmemekte, orijinali ile aynı kalmaktadır.

Bu Teknikte;

FOTON : Boyut Enerjilerini Harflere Fikse eder.

IŞIK : Zaman Enerjisini Harflere yükler.

SİKLON : Bugüne kadar ulaşılamayan Boyutların Frekanslarına ulaşmayı sağlar.

Bilgi Kitabı Çok yoğun Enerji potansiyeline Sahip Bir Kozmik Işık Kitabıdır. Varlık onun Frekansı ile aşamasını yapar, Boyutları aşar ve Evrimini Tamamlar.

O, yaşayan ve Bilinçleri gören, Tarayan ve Kişilerin Bilinç aşamalarına ve Görüşlerine göre Frekansını denetleyerek Veren Canlı bir Kitaptır.

Bilgi Kitabı’nın kendine özgü bir çok Fonksiyonları vardır. Ancak Zamanı gelmedikçe Bunlar İnsanlığa açılmaz. Bilgi Kitabı ile Tanışmak bir müsaade işidir. Bilgi Kitabı, Görevi gereği Tüm Frekansları ve Enerjileri Bünyesinde Toplayan TEK KİTAP’tır.

Bilgilerinize sunulur.

KOZMOZ FEDERAL MECLİSİ

AÇIKLAMA

Dostlarımız,

Önce, Bilgi Kitabı bir din kitabı değildir. O, Dünya Planetine her Şeyi Tüm açıklığı ile bildiren bir Hakikat Kitabıdır. Ve Kitabın Özü 21.09.1993 Dünya Tarihinde Verilen mesajın 4 maddesi ile açıklanır. Yazınız Lütfen.

 • 1. Bu Geçiş Boyutunda normal yaşam Sınırlarını aşacak programlar Tatbik sahasına alınacak ve Çok Hızlı Evrim ile Değişim programları devreye girecektir.

 • 2. Bu yollar ile Üç Kozmik Çağ Boyu, Doğal Gürzün Bütünsel Evrimi Tamamlanacaktır.

 • 3. Bu neden ile Doğal Gürzün Tanrısal Bütünlüğünü oluşturan Mini Atomik Bütünlüğün Görevi artık Sona erecek ve daha değişik Boyutlarda Görevlerin alınabilmeleri için Hızlı bir Çalışma Programı devreye alınmıştır.

 • 4. Bu son Çağ insanının Evrimsel yolda Verdiği Çabalar, yok olmamak için Verdikleri Varlık ve Yaşam Savaşlarıdır.

Dostlarımız işte bu neden ile Çalışmalarda Verilen önerilerin aynen Tatbikatı istenmektedir. Sorumluluğunun Birincinde olan herkes bu programın Ciddiyetinin Farkındadır.

Bilgilerinize Sunulur.

Bütünlük adına

KOZMOZ FEDERAL SİSTEMİ

2.2.2012

DÜNYA PLANETİNE AÇIK BİLGİDİR
( Düşüncelere Cevaptır )

Dostlarımız,

Kozmoz Şu an Dünyanın Sonu gelmeden İnsanları Başka Kolonilere Taşıma projesine Hız Vermiştir. Beta Nova projesi de bu neden ile devreye alınmış bir programdır. Kozmoz 20. Yüzyılda Beden Kazanan herkese Hak ettikleri Takdirde geçiş müsaadesi Verecektir.

Bu Şekilde 20. Yüzyıl programı tamamen Kapanacak, yepyeni bir 21. Yüzyıl programı devreye girecektir. 21. Yüzyıl Tamamen Bilinçli bir Akıl Çağı olacaktır. Bu güne Kadar Kozmoz’un Dünya planetine Vermiş olduğu Bilgiler, normal akıllarda ancak 8 yılda akılla Buluşabiliyordu.

Hâlbuki 21. Yüzyıl İnsanında Böyle bir Sorun olmayacak ve İnsanlar programları ile geldiklerinden Bilgi Kitabı’nın ne istediğini Bilinçli olarak devreye alacaklardır. Bunun yanı Sıra 21. Yüzyılda daha Çok Karması olanlar da devreye gireceğinden Bilinçler arasında oldukça yoğun Kaoslar yaşanacaktır.

22. yüzyılda daha yoğun Karmaları olanlar devreye gireceğinden planetiniz en Zor günlerini bu Dönemde yaşayacaktır. 23. Yüzyıl, Kurtuluşa alınmışların devreye alacakları bir Topluluk olacaktır. Bu Dönemde daha önceki yaşamlarında Bilgi Kitabı yolunda yapmış oldukları Çalışmalar ile Kemiklerinde 8 ve 9, Ruhsal ve Rabsal Enerjileri Taşıyanlar Beden Kazanarak Kurtuluşa alınacaklardır.

23. Yüzyılın Başından itibaren Dünyaya Doğum yolu ile gelecekler, Dünya dışı Kolonilerde Hızlı bir Evrime Tâbi Tutularak eğitileceklerdir. Altın Çağın ilk adımları bu Şekilde atılmış olacaktır. Dünyada Doğumlar Evrimlere paralel olarak devreye girecektir.

O Dönemde de Evrimler arasında Farklılıklar olacaktır. Ancak onlara asla Evrim programları Tatbik edilmeyecek, İnsanlar Hür Ruh ve Şuur ile Evrimlerini Görsel ve Bilinçli olarak devreye alacaklardır. Dünya nüfusu Kapasitesinin yarısına indirilecek, İnsan ve Doğa Dengesi yarı yarıya devreye girecektir.

Şu an planetinizde yaşayan bir Çok İnsan Bu Son Geçiş Boyutunda Son Haklarını Kullanmaktadır. Ancak Bu Durum bilinmediği için İnsanlık Dünyanın manyetik alanının Vorteksinden bir Türlü Kurtulamamaktadır.

Kozmoz Bu neden ile Bilgi Kitabı’nı Bu Son Dönemde Bir Kurtarıcı olarak planetinize Hediye etmiştir. Planetinizde yaşayan İnsanların Bilinç Seviyeleri ayrı ayrıdır. Şimdi Kozmoz bu ayrı Bilinçleri aynı Çatı altında Toplamak istediği için İnsanlığa Tüm Hakikatleri açma Lüzumunu Hissetmiştir.

Bilgilerinize Sunulur.

SİSTEM

AÇIK BİLGİ

Şu an içinde yaşadığımız Çağ, geçmiş Çağlara göre çok Büyük Özellikleri olan bir Çağdır. Ve bu Özellik 1900 yılından itibaren Planetimize perde perde açılmıştır. Yaşlı Dünyamız bu Son Çağda üzerinde yaşattığı tüm Mevcudat ile Birlikte Hızlı bir Evrim Kuşağına girmiş bulunmaktadır.

Planetimizi yıkayan Kozmik Enerjiler, Bilinçli İnsanı olumlu yolda Geliştirirken maalesef henüz Evrimlerini tam mânası ile Tamamlayamamış bazı Bilinçleri de olumsuz yolda etkilemektedir. Bu nedenledir ki, şu an Dünyamız İyi ile Kötünün bir arada yaşadığı bir Tabloyu sergilerken Mahşerini de yaşamaktadır.

Büyük bir Değişimin Eşiğinde olan Dünyamız, artık kabuğunu değiştirmektedir. Ancak, Değişen bu zaman ile İnsanlar da Değişmekte ve bu Değişimler neticesi İnsanlık istenmedik olaylara Tanık olmaktadır.

İşte bu yüzden, Dünyada yaşayan İnsanların bazıları, şuursal bir kaos yaşamaktadır.

İleride yaşayacağımız Günler, bugünlerden çok farklı olacaktır. Bu Hızlı Değişimler ile Hissedilen kitlevi Sancılar yarınların ALTIN ÇAĞ’ına yapılan yatırımlardır.

Bu bir Geçiş Dönemidir. Bu Dönemde İnsani Bütünlüklerde Büyük Şu’urlanmalar olmaktadır. Artık Şu’urlanan İnsanın Ferdi Bilincini Aşarak, İnsanlığı Sevmesi, Sayması, Kucaklaması beklenmektedir.

Bu bir Birleşim Şu’urudur. Çünkü yarınların Dünyasını, Ferdi Bilinçlerini Aşan, Sevgisini Bölüşen, Ayırım Bilincinde olmayan ve Düşmanını bile Bağrına Basabilecek Yüce Bilinçler kuracaktır.

Şu an Dünyanız, Evrensel bir okuldur. Ve bu okulda herkes Hür bir Ruh, Hür bir Şuur olarak, kendi Bilincinden sorumludur. Bu okulda asla Empozeye yer yoktur. Bundan böyle, herkes kendi yolunu kendisi seçerek, Kendi Kendisinin Efendisi ve Gurusu olmak zorundadır. Bu bir programdır.

SİSTEM

18-3-1998

EVRİM VE HAKİKAT

Bugüne kadar planetinizde Devreye alınmış bütün çalışma Nizamlarının, aslında hepsinin kendilerine özgü, Değişik fonksiyonları vardır.

Bunlar, Yansıtıcı - İdrake Vardırıcı - Düşündürücü - Deneyim Kazandırıcı - Bilinçlendirici ve İnsanlığı Takviye edici programlardır. Ancak, ne var ki, bütün bunlar bugüne kadar, Dünya İnsanının Dünyevi Düşüncelerinin Yorumlarına göre Değer kazanmıştır. Bu neden ile, bu Evrensel Koşuda, Planetiniz Geri ve Geç kalmıştır.

Dünya Düzeyinde yaşayan Bireylerin birçoğu, maalesef Hakiki Bilgilere kendi Bilinçlerine göre Yorum getirerek, bu Bilgileri kendi Anlayışlarına göre Servise almışlardır.

Bu şekilde Planetinize verilen Bütün Bilgilerde bir Yozlaşma olmuştur. Bu Bilgi kaosunun içinden hangi yolu Seçeceğinin Şaşkınlığını yaşayan İnsanlığın Hakikaten işi çok zordur.

Sistemin Özel Önerilerinin Planetinize sunulduğu zamandan beri,İnsanoğlunun Saldırgan Bilinci hâlâ Devrededir.

Bilirsiniz ki, yürünen yollar Düz değildir, Barikatları Aşmak ise hiç de kolay değildir. İnsanlık şu an bir Maraton yarışında Hedefini Bilmeden şu’ursuzca koşmaktadır.

Şu an yaşadığınız zaman Diliminde Bilinen Tek Hakikat herkesin kendi Doğrusudur. Ancak, Sizleri her Boyuta Kolaylık ve Rahatlık ile Taşıyacak olan Evriminizdir. Bugüne kadar Planetinize verilmiş olan tüm Kutsal Kitapların Gayesi budur. Evrim İnsanlık için Devreye alınacak ilk Temel İlkedir.

İlâhi Adalet ancak bu yol ile Tecelli eder. Aksi halde Adil bir Bilince ulaşılamaz.

SİSTEM

27-7-1998

SİKLUS VE İLÂHİ YASALAR

Her bir Siklus İlâhi Düzenin Denetiminde Toplum Bilinçlerine paralel Hazırlanarak Devreye alınmış Evrim programları ve çalışma Nizamlarıdır.

Planetinize bugüne kadar açılan her program ortam Bilinçlerine göre Tanzim edilerek Tatbik edilmiş ve burada görülen Başarı oranlarına göre de daha ileri programlar Devreye alınmıştır.

Ancak, şimdi bu son Çağda Sistemin aldığı Karar ile bu Son Siklus programında daha Hızlı Aşamalar Öngörüldüğü için eski programlarda çok Büyük Değişiklikler yapılmış ve Dinler ötesi programların İnsanlığa Bilgi olarak açılması öngörülerek Bilgi Kitabı yazdırılmıştır.

Ancak, şimdiki Siklus Programı, önceki Sikluslara göre daha Değişik, daha Açık ve daha Nettir.

Bu Son Çağda, İnsanlığın Kurtuluş Programına Girebilmesi ve Kabul Görebilmesi için, önce Nefis Hakimiyeti programını Devreye alması zorunludur.

Bilgilerin Açıklanışı İnsanın Evrimini Hızlandırır. Alınan her Bilgi Bilinç Açar, Bilinç ise İdrake Vardırır. İdrak ise bir İnsanı ne Yapma Bilincine ulaştırarak ona Sorumluluk yükler.

Bu 19. Siklus Programı, bu çağın en Özgün programı olarak Devreye alınmıştır. Bu programda İnsandan İnsana yansıma Sistemine göre Yakın Plandan Enerji Transferleri söz konusudur.

Bu Transferler Bilinç Aşamalarında daha Hızlı bir Açılım yapacağı Gerekçesi ile, ilk Siklustan bu Son Siklusa kadar Aşama yapmış çok ileri Bilinçler Planetinize Transfer edilmişlerdir, ve bu ileri Bilinçler Realite ile özel Akit yaparak Beden kazanmışlardır.

Realite Düzeni, Evrimsel bir Düzendir, herkes Dünyanın bir imtihan Boyutu olduğunu bilmektedir. Ancak, bu zor imtihanları Başarmak kişinin Evrimi ile alâkalı bir olgudur.

Bu neden ile, Size Saldıranları bile Hoşgörü ile Karşılamak Bilgeliğin ilk Sınırıdır.

İlâhi İdare Kanunlarında hiçbir zorlama yoktur. Hür iradesi İnsana aittir. İnsani Bilinçler yollarını kendileri Seçerek Hükümlerini kendileri vermektedir.

Bilgilerinize sunulur.

SİSTEM

Not:
Birinci Kozmik Çağ = 1900-2000 yılları arası
1 Kozmik Çağ = 100 yıl = 1 asır.
Bir Siklus = 26.000 yıldır.

6- 7 - 2002

REENKARNASYON

Dostlarımız,

Dünya Planında Reenkarnasyon Tartışmalarının yapıldığı Bu Son Özel Çağda artık Hakikatlerin tüm açıklığı ile Bilinme ve Bildirilme Zamanı gelmiştir. Önce Reenkarnasyon olayının kaba madde olan Beden ile hiçbir alakası olmadığının Bilincine Varılmalıdır. Reenkarnasyon sadece Enerjinin Evrimi ile alâkalı bir olgudur.

Dünyanız var edildiği günden beri bu planetin üstünde yaşayan tüm varlıklara, daha ileri evrim programlarına girebilmeleri için Kozmoz çok değişik Teknolojik programlar tatbik etmiştir ve önce Enerjinin Evrim Projesi ele alınmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu bir mikro enerji 7 Evrelik bir zaman sürecinde doyumunu tamamlamıştır.

Bundan sonra yapılan tüm programlar 7 Evrelik bir zaman sürecine göre hazırlanmıştır.

Doyumunu tamamlayan Enerji kaba madde ile Birleşebilecek Düzeye gelir. Bu ikili Birleşim de kaba madde olarak 7 Evrede Doyumunu tamamlar. Ondan sonra bu Bütün üçüncü bir Enerji ile Aşılanarak Bilinç Boyutuna bağlanma müsaadesi alır. Bu proses O Enerjinin Varlık olarak Bilinçlenmesini sağlar.

Bilinç Boyutunda da 7 Evrelik bir Aşama söz konusudur. Bu Bilinç önceleri Hücre Şuuru olarak insiyaki bir şekilde Devrededir. Ve “Bir mikro organizma bu yol ile Devreye girmiştir.” Bu mikro organizmalar dahab sonra degişik Boyutların Enerjileri ile aşılanarak Degişik Formlar kazanmıştır. Bunlar Her Boyuta ait Prototip Formlardır.

Beyinsel bir Bedene transfer olmuş Enerji yine 7 Evrelik Aşamalar ile muayyen bir Boyut Enerjisini alabilecek bir potansiyele ulaştığı zaman O Enerji Bütünü Tanrısal Enerji ile Aşılanarak Tanrısal Bilinç ışığı ile Bilinç Evrimine alınır. İşte bu İnsandır ve Taşıdığı Beden de prototip ve son Formdur. Bu Formun yaşam Sistemi Kâinatlar Nizamının işleyiş mekanizması ile Eşdeğerdir.

Tanrısal Aşı alan bir İnsan Bedeni de 7 Evrelik bir Bilinç Aşamasından sonra Deneyim kazanarak bu günkü Sizleri zaman süreçlerinde meydana getirmiştir. İşte bu bir Reenkarnasyondur. Bu proses Dünya planında 3. ile 4. Boyutlar arasında Devreye alınır. Artık burada Reenkarnasyon programı son bulur. Bu sınırdan sonra kendine sahip çıkan Varlık Değişik Evrimsel Skalalara alınarak eğitilir.

Dünya planında yaşam Hakkı kazanmış her Varlık, bir Evrensel Hiyerarşik programa tabidir. Beden kazanma Hakkı bile, yapılacak programa göre değer kazanır. Çok ileri Boyutlara ulaşabilmiş Varlıklar, Kozmoz ile işbirliği yaparak, Dünya Planına, İnsanlığa yardım için birçok defa kendi arzuları ile Geri Dönüş yaparlar.

Ancak o Varlık bu dünya yaşamında başka Anne ve Babadan Gen aldığı için, Formu programa göre kadın veya erkek olarak devreye girer ve daha önceki yaşamlarında almış olduğu Bedenlerle hiç bir alâkası olmaz. Çünkü formu meydana getiren Anne ve Babanın Genleridir.

Bu neden ile İnsanlık Reenkarnasyonu kaba madde olarak düşündüğü için inkar etmektedir. Kapalı Şuur Boyutunda yaşam Hakkı kazanmış her Varlığın bir önceki yaşam Kasetleri Hafızalardan silinir. Ancak onlar daha eski Enkarnelerini şuur altından zaman zaman hatırlayabilirler. Ancak yakın plan Kasetleri silinir. Zira böyle olmaz ise Dünya planında Evrim ve Yaşam disketleri sağlıklı bir şekilde Devreye giremez.

Bilgilerinize sunulur.

SİSTEM

1.8.2015

KARMALAR HAKKINDA AÇIKLAMADIR

Dostlarımız,

Yüce Mekanizma bu Son Çağın aşama programına göre Planetinize Bilinmezlik Boyutlarını açarak Sizlere dinler ötesi Bilgileri Bilinç aşamalarınıza göre Vermiştir ve Vermeye de devam etmektedir. Planetinizde yaşayan her Bireyin, disket kayıtlarından alınan Bilgilere göre Bilinçler Tasnif edilmektedir.

Sizlere Verilen her Bilginin bir Çok Kolları Vardır. Size bu Bilgilerin en yararlıları Bilinçlere göre Seçilerek Verilmektedir. Karma Programının da birçok değişik Kolları Vardır. Şimdi bu Karmaları yazınız lütfen.

 • 1- Kişilik Karmaları,
 • 2- Yaşadığınız Boyutta yapılan Görev Karmaları,
 • 3- Geçmiş Yaşam Karmaları,
 • 4- Yaşadığınız ortamda oluşturulan Yaşam Karmaları,
 • 5- Evrim Karmaları,
 • 6- Dünya Yaşam Karmaları.

Bu Karmaların da birçok yan Dalları Vardır.

 • 1- Kişilik Karmaları: Zaman ve Evrim Bilinçlerinin Çakıştığı dönemlerde her Bireyin ilk Verdiği İmtihan Kişilik Karmasını devreye alır. Bu programda Seçim Bireye aittir. Yaşadığı Dünya ortamı ile Evrensel Ortamı Seçmek İnsanın Hür iradesine bağlıdır.

 • 2- Yaşadığınız Ortamda Görev Karmaları, Atandığınız Görev ortamı ile devreye girer. Başka ortamlarda Çalışmak, yapılan Görevin Ciddiyetine ve Bilincine Varmamak, Dünya yaşamına daha ağırlık Vermek Görev Karmaları yaratır. Zorluklar yaşanır.

 • 3- Geçmiş Yaşam Karmaları: Bu Karmaları Birey, Şuur altı dürtüler ile Kendisi Tamamlar. Burada Geçmişte Yaşanmış olan her Şeyi Varlık mikrosu ile yaşadığı ortamda yaşayarak Tamamlar. Buna Helâlleşme programı denir. Bu programını Tamamlayamayan Kişi asla Başka Boyutlara geçemez.

 • 4- Yaşam Karmaları: Bunlar Bireyin düşüncelerinden Kaynaklanan Karmalardır. Olumlu Kelimeler Pozitif Düşünce Taşıdığı için Pozitif Kayıt yapar. Olumsuz her Kelime ise negatif olarak Kayda alınır. Kabullenme Yasalarında her Şey Pozitiftir. Ancak Yüce Âlemde Kabullenmeme durumları negatif olarak Kayda alınır.

 • Olumlu bir Teklife itiraz etmek, Bireysel arzular doğrultusunda her Şeye Hayır demek Size Yaşadığınız ortamda Yaşam Karması Yaratır. Bu Negatif Karmaların Birikimi Kişinin Dünya yaşamını Zorlaştırır. Şu an İnsanlığın Bedensel ve Ruhsal Çektiği Bütün Sıkıntıların Kaynağı Budur.

 • 5- Evrim Karmalarında birinci Kıstas İnsana Hizmettir. Planetinizde İnsana Hizmet; Bedensel, Ruhsal ve Enerji Transferleri ile yapılmaktadır. Bedensel Hizmette, bir insana Beden yolu ile Hizmet Vererek onun yükünü azaltmak geçerlidir. Ruhsal yardımda Kelâm yolu ile İnsana Hizmet geçerlidir. Enerji yolu ile yardımda ise Hücresel yansıma geçerlidir. Bir yüksek Enerji daima bir düşük Enerjiyi Takviye eder.

 • 6- Dünya Yaşam Karmaları: Planetiniz Şu an Bu yolla Karmasını Tamamlamaktadır. Bu yaşam ortamında, yaşam Hakkı almış Her Kişi Özüne ve Bilinç aşamasına göre bu programın içindedir. Özü Pozitif olan herkes, Dünyadaki negatif Frekansları çekerek Dünyayı Temizlemek Görevindedir. Bu otomatizmaya bağlı Herkesin devreye alacağı Evrensel bir Görevdir. Bu Enerjiler Evrimlere paralel çekilir.

 • Ancak, negatif enerjilerin yoğunlaştığı dönemlerde Özler Bu yoğunluğu Tolere edemez ve sağlık sorunları devreye girer. Kozmoz Bu neden ile Bilgi Kitabı’nı İnsanın Kitabı olarak Sizlere Hediye etmiştir. Özlerin Çekemediği Bu enerjileri Bilgi Kitabı nötralize ederek size yardımcı olur.
  Bilgilerinize,


YÜCE MEKANİZMA

YÜCE MEKANİZMADAN BİLGİDİR

Dostlarımız,

Sistem gereği yapılan tüm Yansıma ve Birleşim Projeleri Planetinizin tüm kesimlerinde değişik versiyonlar halinde tatbiki programlara alınmıştır. Bu neden ile İlahi Planın asırlardır yapmayı düşlediği bu programları Bilinç Işıklarına kavuşmuş Dünyalı dostlarımız tatbiki sahaya almaktadır.

Hiyerarşik skalaların ortadan kaldırıldığı bu iletişim döneminde artık (Rab Söyler Kul Yazar) programı devrededir. Açılım ve Birleşim Projesi bu yol ile Planetinize tatbik edilmektedir. Ancak kendi Öz Kanalları ile irtibatını kesmemiş Dostlarımızı bu Açılım ve Birleşim Programının dışında tutmaktayız.

Sizler, birçok Hiyerarşik Skalaları Zaman Boyutlarında kademe kademe aşarak buralara kadar gelebilmeyi başarmış Yüce Varlıklarsınız. Ve şu an bu Geçiş Boyutunda Kadim Dönemlerin Bakalorya İmtihanını vererek başka Boyutlarda Yaşam Hakkı kazanmak üzere İnsana Hizmet Yasasına Akit vermiş bulunuyorsunuz.

Biliyorsunuz, Planetiniz bir Evrim ve İmtihan Boyutudur. Şu an Sizler başka Boyutların Evrimini Planetinizde yapıyorsunuz.

Yaşadığınız Dönemde karşılaştığınız her olaya bir İmtihan gözlüğü ile baktığınız takdirde yaşamlarınız daha kolaylaşacak ve daha kolay Bilinç Aşaması yapacaksınız.

Planetinizde yaptığınız Sosyal aktiviteler Sizleri daha ileri Boyutlara hazırlayacaktır. Zamanın darlığı nedeni ile devreye alınan bu hızlı tempo Sizleri daha güzel yarınlara götürecektir.

Kozmoz Programını 3 Aşamalı bir yansıma sistemine bağlamıştır.

 • 1 - Birinci Sistemde: Yetiştirme – İnanç – Görev Bilinci ön plandadır.
 • 2 - İkinci Sistemde: Bilinç – Anlayış – Kavrayış Programları devrededir.
 • 3 - Üçüncü Sistemde: Sorumluluk – Hizmet – Özveri Bilinci ile Göreve Layık olmak geçerlidir.

Bu 3 Programı başarı ile tamamlamış olan tüm Dostlar, artık tamamen Göksel Kadrolarda yer alacak bir Yer Ekibidir.

Bilgilerinize Sunulur.

YÜCE MEKANİZMA

TÜM DÜNYA PLANETİNE BİLGİDİR

Dostlarımız,

Şu an İlahi Makamların yolcuları olan sizler ile Evrensel Bütünlük yola çıkmış durumdadır.

Bu Sistemde öngörülen yasaların birincisi Nefse Hakimiyet Yasası’dır. İkinci yasa ise İnsana Saygı’dır. Bu bir Bilgelik Sistemidir. Bu çok zor imtihanları başarmak kişinin Evrimi ile alakalı bir Olgudur.

İlahi Plan her zaman İnsana Saygıyı ön planda tutmaktadır. Bu yolda aşama yapılırken burada İlahi bir düstur vardır: “İnsana Saygı Allaha Saygıdır” – “İnsana Sevgi Allaha Sevgidir”.

Bu Son Çağın özelliği Sizlere verilen önerilerin aynen Bilinçli bir şekilde tatbikatıdır. Ancak, Planetiniz şu an Evrimli ve Evrimsiz bir çok Bilinçlerin müsbet ve menfi tatbikatlarına maruz kalarak mahşerini yaşamaktadır.

İnsanın ilk varoluşundan bugünkü Bütünsel Bilince gelebilmesi için yaşam dönemlerinde yaşayarak geçireceği Evreler vardır. Bunlar sırası ile:

 • 1 - Kendisi ile Barış olmak (Sosyal yardımlaşma)
 • 2 - Kendisi ile Bütünleşmek (Sanat boyutu, yaratıcılık)
 • 3 - Kendini Aşmak (Dini doktrinlerin tatbikatı)
 • 4 - Evrenlerle Kucaklaşmak (Göklerin sesini duymak)
 • 5 - Bilmediğini Bilmek (Yüceler Planından yetiştirilme müsaadesi almak)
 • 6 - Bildiğini Bilmeyene Aktarmak (Evrensel Programları bizzat devir almak)

Bu 6 basamağı aşanlar artık Dünya Planın İnsanı değildir. Sabır ve zaman sizlere her şeyi ispat edecektir. İspatlar zaten yaşanan zamanların ve olayların içindedir.

Sizler yarınların temel taşlarının sağlam harçları olacaksınız.

Bilgilerinize Sunulur.

KOZMOZ FEDERAL BÜTÜNLÜĞÜ

20-12-1998

İNSAN VE EGO

Yaşanan bu özel Dönemde Ferdi İrade Yasalarına göre, hiç kimsenin hiç kimseye müdahale yetkisi yoktur. Artık, herkesin Hükmü kendi Eline verilmiştir. Herkes kendinden sorumludur.

Hatıraların ve Hatırların kaybolduğu, birçok kişinin İnsanlık Şuurunu yitirdiği bir zaman Diliminde yaşayan Planetinizde, görülen olumsuzluklar İnsani Bilinçlerin henüz Egolarını Törpülemeyerek Bireysel Davranışlarını Devreye almalarından kaynaklanmaktadır.

Yaşadığınız Çağda İnsanlık Dünya Bilincinin Etki Alanındadır. Ve henüz Sevginin, Dostluğun, Kardeşliğin, Barışın ve Evrenselliğin nedeninin, niçininin ve ne maksat ile Devreye alındığının Bilincinden Dahi yoksundur.

İnsanların Değişik zaman Aşamalarında Kazanmış olduğu Bilgi ve Bilinç Birikimleri İnsanlığı Bilgelik Sistemine oturtacağı yerde, farkına varmadan Bireysel İçgüdülerini Harekete geçirmektedir. Bu durum, yapılan Hataların farkına varılmasını bile Engellemektedir.

İnsanlık ile Tanrısal Mekanizma arasındaki mesafelerin Aşılması hiç de kolay değildir. Realite Bilincine ulaşmak ne Dinsel kurallar ile, ne Evrim merdivenleri ile kazanılacak bir Bilinç değildir. O haslet İnsanın Öz Bilincinde saklıdır. Ancak, O Öz’ü çıkarabilmek de Varlığın kendini kendinden silmesi ile mümkündür.

Yaşadığınız bu Geçiş Boyutunda İnsanın Yürüyeceği yolda Tökezlemesi çok Doğaldır. Ama bir gün İnsan yarınlarda Büyüyecek ve Bilmediği kapıları açarak Bilinmeyen Sırlar ile Donanıp Kâinatın Efendisi olacaktır.

SİSTEM

KONTROL DALGALARI

Dostlarımız,

Kontrol dalgaları sizin pürüzlerinizi törpüleyen, sizlere dünyevi imtihanlar geçirterek Hakiki kişilikleri ortaya koyan, Hakiki İnsanları bulup çıkartan ve onları kurtuluş-boyutuna hazırlatan yardımcı dalgalardır. Dünyevi imtihanlarınız bu yol ile yapılmaktadır ve bu sistem Tesirler Mekanizmasının kontrolündedir.

Şimdi bu kontrol dalgalarının sizlere geçirttiği eşiklerden bahsedelim ve sırası ile yazdıralım:

 • 1- Kibir-Gurur-Kin eşiği
 • 2- Mal-Mülk-Madde eşiği
 • 3- Aşk-Sevgi-Dostluk eşiği
 • 4- İnsanlık-Özveri-Hoşgörü eşiği
 • 5- Kendini kendinden silme eşiği
 • 6- Ulaşma-Birleşme eşiği
  Bu 6 eşik ilk etapta aşılması gereken eşiklerdir.

  Şimdi de bundan sonraki eşikleri yazalım. (Kozmik enerjiler altıncı basamaktan sonra alınır.)

 • 7- Kozmik Bilinç Kazanma eşiği
 • 8- Evrensel Bilinç ile Birleşme eşiği
 • 9- Özel Görevlere Atanma eşiği (bilinçlere göre yardımlaşma, şifa gibi)
 • 10- Kozmik enerjilere alıştırma eşiği (direkt-endirekt-uyku ortamında)
 • 11- Korkuları yenme programı ve geçiş eşiği
 • 12- Hakiki görev yoluna atanma eşiği

 • 13- Bu görevde kazanılan bilinç-idrak-şuur
 • 14- Bu görevde kazanılan mantık-mesuliyet
 • 15- Bu görevde kazanılan irade gücü
 • 16- Bu görevde kazanılan biat bilinci
 • 17- Bu görevde kazanılan evrensel bütünlük
 • 18- Bu görevde kazanılan insani vasıflar

Yukarıda yazdırdığımız 18 maddenin ilk 6sı ALFA Dalga Enerjileri taşır. İkinci 6sı BETA Dalga Enerjileri taşır. Üçüncü 6sı GAMA Dalga Enerjileri taşır.

19. Direkt OMEGA kapısıdır.

Buraya kolay kolay girilmez. Buraya kabulünüz için yukarıda sayılan 18 eşiği bir bir aşmanız lazımdır.

Bilgilerinize sunulur.

MERKEZ ÜSTÜ MERKEZ

DÜNYA PLANETİNE UMUMİ BİLDİRİDİR
1992

Dostlarımız,

Yeni bir Çağa girişin son hazırlıklarının yapıldığı Planetinizde oluşan Olumsuzluklar, İnsani Bilinçlerin henüz Hakikat Bilincinden yoksun oluşundan kaynaklanmaktadır.

Büyük bir Aşama Programının tatbik sahası olan Planetinizde, İlâhi Plandan verilen Öneriler ve o doğrultuda hareket edilmesi istenilen hareketler, hiçbir zaman sebepsiz değildir.

Bu Geçiş Programında artık Bilinç Saplantılarından, Egolardan kurtulmak ve Hakikatleri daha iyi kavrayabilmek için Bilgileri bütün Şeffaflığı ile Sizlere açma zorunluluğu hissedilmektedir.

Şu an Planetinizde İleri Boyutların Bilinç seleksiyonları devrededir. Bu nedenledir ki, her kanal aldığı tüm Bilgileri sergilemek ile mükelleftir. Bu Bilgiler Işığında İnsanlık Hakiki Seçimini yapacaktır.

Şu an yaşanan olaylar ile İnsanlık Sıratını geçmektedir. Bu neden ile Olumsuzlukların sergilendiği Planetinizde yarınlar Sizlere Işıklı yolları açacaktır.

Bu neden ile bugüne kadar Tanrısal yolda eğitildiniz ve Evrensel Boyutlara hazırlandınız. Artık hazırlanan İnsani Bütünlükler ile Hakikat Boyutlarına açınılmaktadır.

İşte elinizdeki bu Bilgi Kitabı, bu neden ile Planetinize hediye edilmiştir.

Bu Mesajımız Ulu Rahman Bütünlüğünün Müşterek Kadroları tarafından Dünya Planetine Bilgi olarak verilmiştir. Okuyunuz - Düşününüz - Acabaları atarak artık Hakikati kavrayınız.

YÜCE MEKANİZMA

ALTIN ÇAĞ

Dostlarımız,

Şu an, maddi, manevi ve Doğal yönden birçok Niteliğini kaybetmiş olan Planetiniz, tekrar Restore edilmektedir. Bugüne kadar, Yaşanmış ve Yaşanacak olan olaylar, çok kısa bir zamanda İnsanlığı Hakikat Bilincine ulaştırarak bir Bütünlükte Birleştirecektir.

Altın çağ her dönemde ortam bilincinin Algı Gücüne göre değişik Bilgilerin ışığında birçok defa Planetinize tatbik edilmiştir.

Her reformik düzen bir Altın Çağ’dır. İndirilen her Göksel Kitap bir Altın Çağ’ın anahtarıdır. Ancak milyar asırları kapsayan bir Sistemin öngördüğü Altın Çağ tablosu ile bugünkü Altın Çağ çok farklı bir Düzen tarafından kurulmaktadır. Ve bu Kuruluş Alemlerin ilk kuruluş düzenine denktir.

Altın Çağ, yarınlarda TEK TANRI - TEK DÜZEN - TEK SİSTEM ve TEK KİTAP Doğrultusunda Sizlere Işık tutan ve Kardeş bir Dünya Bütünlüğünde mutlu İnsanların yaşayacakları bir ortamın müjdecisidir.

Ancak, özlenen Altın Çağ’a gelininceye kadar, Planetinizin daha Aşacağı birçok Eşikler vardır. Altın Çağ’ın bu hazırlık Dönemine 3 Kozmik Çağ Tanınmıştır. (Bir Kozmik Çağ bir Asrı kapsamaktadır).

1900 yılından itibaren, çok Hızlı bir Evrim Programına alınan Planetiniz, Birinci Kozmik Çağını 2000 yılında Tamamlamıştır. Bu 20. yüzyıldır. İkinci Kozmik Çağ, 21. yüzyılı, Üçüncü Kozmik Çağ ise, 22. yüzyılı içine almaktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz Özlenen ve Arzu edilen Altın Çağ’ın Başlangıç tarihi 23. Asırdan itibaren başlayarak, yedi Asırlık bir Dönemi içine alacaktır.

Altın Çağ’ın Hazırlık programında, 5 Skala vardır. Her bir Skala bir Çağı kapsamaktadır.

 • 1- Bu bir Hazırlık Çağıdır ki, bu çağ Kutsal Kitaplar Dönemini kapsar.

 • 2- Uyanış Çağı : Bu halen yaşamış olduğunuz Geçiş Boyutu ve bugüne kadar Sizlere Bildirilen, KIYAMET tâbir edilen, Dönemdir. Şu an planetiniz bu kaosun içindedir.

 • 3- Yeni Çağ : Burada alışılagelmiş Dönemlerin Dışına taşılarak Bilinmeyene Ulaşma - Çalışma - Araştırma - İdrake varma Dönemi devreye girecektir. İki Asırlık Kozmik Çağ bu Dönemi yaşayacaktır (21 ve 22. yüzyıllar).

 • 4- Altın Çağ : 23. yüzyıldan sonra, 7 Asırlık bir Dönemin yaşamını kapsar. Bu Çağda Planetinizde henüz anlaşılamayan fakat Tanıtmaya çalıştığımız bir Mekanizmanın - Sistemin - Tanrısal Düzenin - Realitenin varlığına Tanık olunacak ve Bilinmeyenlere Bilinçli olarak kanat açılacaktır.

 • 5- Işık Çağı : Altın Çağ’dan sonra başlayacak olan çağa Işık Çağı denilmektedir. Bu 30. yüzyıldan sonra Devreye girecek bir çağdır ki, burada direkt ALLAH’ın Düzeni devrededir.

Bu yolda Hazırlanan İnsanlık, artık bu Sistemin direkt Öz Elemanı olacaktır. İşte bu Evrensel Işık Yoluna, Altın Çağ diyoruz.

Bilgilerinize sunulur.SİSTEM

1.5.2016

BÜTÜNLENEN BİLİNÇLERE BİLGİDİR

Dostlarımız,

Dünyadaki Haberleşme ve Birleşme programlarında, manyetik alanların Çok Güçlü etkisi vardır. Yapmış olduğunuz Evrensel Çalışmaların biraz daha Ciddiyetine Vakıf olabilmeniz için Şimdi Sizlere bu manyetik alanların bazı özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Aslında manyetik alanlar, Düşüncelerin oluşturduğu Çok Güçlü Enerji düğümleridir. Her Varlığın Düşündüğü her mevzuun Kendine özgü bir manyetik alanı ve bu manyetik alanın da bir Çekim Gücü Vardır.

Bu Şekilde Düşüncelerde oluşan mevzuların hepsi bu yolla biri birlerini Kendi manyetik alanlarına Çekerek değişik bir Çok manyetik alanların oluşmasına neden olurlar.

Bu manyetik alanlar Düşüncelerin Gücüne göre yatay ve dikey olarak iki ayrı ortamda oluşurlar. Kıble Tabir edilen ibadet merkezleri Düşünce Güçlerinin Birikimi ile oluşturulmuş yatay manyetik alanlardır.

Bir de atmosferde oluşturulmuş manyetik alanlar Vardır. Bunlar Sırası ile Kutsal Kitapların Frekanslarının oluşturduğu manyetik alanlardır.

Bir manyetik alan ne kadar Güçlü oluşmuş ise aynı Koordinatta olan insani Düşünceler otomatikman oraya Çekilir. Bir İnsan Düşünce yolu ile Hangi manyetik alana girerse, oradaki Enerji Gücü muhakkak onu Etkisi altına alır. Dinsel manyetik alanlar asırlardır işte bu Bilinçler ve Düşünceler ile oluşturulmuştur.

Bir manyetik alanın oluşması için yapılan Çalışmalarda “Bilinçli bir İnancın” oluşması Şarttır. İnanç Sizin Öz potansiyelinizin Bilincini açığa Çıkartacak en Güçlü anahtardır.

Bir Varlığın Öz Enerjisi ile Çekmiş olduğu Kozmik Enerjilerin Frekansı ne Kadar biri birine yakın olur ise yapılan Çalışmalar daha Bilinçli – İdrakli Ve Sağlıklı olur.

Bilgilerinize Sunulur.

SİSTEM

16.11.2015

DÜNYA PLANETİNE AÇIK BİLGİDİR

Dostlarımız,

Kozmoz’un planetinize Bu güne Kadar Tatbik etmiş olduğu Bütün programlar İnsani Bilinçlerin Bilinç aşamaları yapmaları içindir. Her Bilginin bir manyetik alanı ve bir Boyut Frekansı Vardır. İnsanlık bu Bilgilerin Frekansları ile aşama yapar. Bilgi hiç mühim değildir. Sizlere aşama yaptıracak olan o Bilgilerin Frekanslarıdır.

1900 Hızlı Evrim programına göre planetinizde yaşam Hakkı almış olan herkesin, Zaman darlığı nedeni ile Kurtuluş Boyutuna Fişlenme Zorunluluğu olduğundan, Birleşim programı nedeni ile 2016 Dünya yılında Bütün planetiniz özel bir programa alınmıştır.

2015 yılının Son Tarama programında planetinizdeki bir Çok Bilinçte Hâlâ Bilgi açlığı olduğu görülmüştür. Bilgi Doyumu olmadan Fiili Tatbikatlar asla devreye giremez. Planetinizde yaşayan herkesin bir Boyutu ve O Boyutundan aldığı veya alamadığı bir Çok Bilgiler Vardır.

Bu Son Çağda Kozmoz, insanlığın Bütün Bilgilerden istifade etmesi için herkesin Öz ve Bilgi kanalını açmıştır. Çok ileri Bilgilerin Frekansı çok ağır ve Güçlüdür. Onları ancak O Seviyedeki Bilinçler alabilir.

İnsanlık her Zaman Zordan Kaçma Bilincini Taşıdığı için daima Bilincini Zorlamayan Bilgileri Tercih etmiştir. Bu yüzden planetinizde Bilinç aşamaları Çok ağır bir Tempoda Seyretmektedir. Bu neden ile Tüm Planetiniz 2016 yılında özel bir programa Bağlanmıştır.

Bu programa göre Bilgi Kitabı dışındaki Bütün Kanal Bilgilerinin Frekansları Kapatılarak Bütün Bilgiler 72. Boyut Frekansına Bağlanmıştır. Yani planetinizdeki Herkes hangi Boyut Bilgilerini alırlar ise alsınlar daima 72. Frekansı alacaklardır. Bu Şekilde Tüm planetiniz 21. Yüzyılın Sonuna Kadar “Bilgi Kitabı Frekansı Hariç” Tek Frekansa Fişlenmiştir.

2016 Dünya yılının Sonunda yapılacak Taramalar Sonucu 72. Enerjiyi alabilmiş Bilinçler 2017 Dünya yılında Bilgi Kitabının 76. Frekansına bağlanacak ve 2018 Dünya yılında da 76. Frekansı alabilenler Resmen Kurtuluş programına bağlanarak Çalışmalarını Bu yolda Bilinçli olarak devreye alacaklardır.

Birinci Güneş Sisteminde bulunan planetinizin Çıkış Kapısı SATÜRN’dür. Satürn 18. Boyutta Bulunan 72. Boyut Enerjisi Taşıyan bir Galaksidir. Bu Boyut ALFA Kanalının Sonudur. OMEGA’ya Buradan geçiş yapılır. Bütün programlar Zamanın akışına denk olarak devreye alınır.

Bilgilerinize Sunulur.

KOZMOZ FEDERAL BÜTÜNLÜĞÜ

23.3.2017

DÜNYA PLANETİNE BİLDİRİDİR

Dostlarımız,

Düşüncelerinizin Çekim alanı arzularınıza bağlıdır. Arzularınız ise Evrimlerinize paralel devreye girer. Planetinizde devreye alınmış tüm Çalışmalardan Başarı beklenemez.

Başarıların Gücü manyetik alanların Gücü ile devreye girer. Manyetik alanlar ise Beyin Güçleri ile oluşur.

Oluşan bu manyetik alanlar otomatikman Çekim Güçleri ile aynı Düşünce Frekanslarını Taşıyan Enerjileri Bünyelerinde Toplar.

Planetinizde bu güne kadar oluşturulmuş olan Tüm Spiritik, Sosyal odaklar ve Sektörler bu Şekilde oluşturulmuştur.

21. Yüzyılın programı olan “Kabullenme ve Birleşim “ projesinde artık bu odakların “Dünya Birleşim” programı gereği bir Bütünde Birleşmesi planetinizin Kurtuluşu için Zorunludur.

İnsana Hizmet Yasası gereği bu güne Kadar bu Evrensel yolda Dünya Hizmeti Veren Dostlarımızda Hâlâ Sosyalleşme, Kabullenme ve Birleşim Ruhu oluşmamış ise, Henüz Dünya Bilinci ve Egolar devrededir demektir.

Kozmoz’un asırlara yaptığı yatırımlar Tüm insanlığın Kurtuluşu içindir. Şu an Dünya planında nefes alan Her Birey Kendine göre Görevlidir. Ancak yaptığı Hizmet Kendine değil insanlığa ve Evrenleredir.

Bunu bir defa daha insanlığa Hatırlatmak Evrensel Nizam Konseyinin asli Görevidir.

Bilgilerinize.

BİRLEŞİK REALİTE KONSEYİ

23-3-1993

SEVGİ

Sevgi, tüm Kâinatlar Nizamının bir Temelidir. Doğa ve İnsan da bu Sevginin bir Ürünüdür. Sevgi Titreşimi, Atomik yapının Öz Kaynağıdır.

Aslında Varolan her şeyde, çekim Güçlerine göre, Sevgi Titreşimleri vardır. Ve bu Doğal bir Titreşimdir.

Dünyada Özden akan Sevgi Saf, Doğal bir Sevgidir. Fiiliyata geçirilen Sevgi ise, Evrimsel ve Evrensel bir Sevgidir. Bu Sevgiyi Devreye alan ve Denetleyen faktör ise, kişilerin Evrimlerine ve Bilinçlerine paralel olarak Değer kazanır. Çünkü Sevgi, küçük Duygulara sığmayacak kadar Büyük bir Titreşimdir.

Bilgilerinize sunulur.SİSTEM

YAŞAM REÇETESİ

( Yaşadıklarınızı Bilerek Yaşayın )

 • 1- İnsanlık alıştığı Boyutların Sınırlarını ilk defa aşıyor.

 • 2- Planetiniz Tüm mevcudatı ile birlikte bir Değişim içindedir.

 • 3- Aynı ortamda Bulunmak Frekansları Yükseltir.

 • 4- Yükselen Her Frekansın Kotları ölçülür. Alınan neticeye göre İnsanlara yürüyeceği yollar Çizilir.

 • 5- Kozmik Enerjiler Bilgi Taşır. Bu Bilgiler Şuura Baskı yapar, Sıkılırsınız.

 • 6- Alınan Bilgilerin Gücü ve Saflığı nispetinde Ruhunuz daha da Çok Bunalır.

 • 7- İnsan bunu Bilmediği için daha Çok Sıkılır ve Üzülür.

 • 8- Üzüntüler Bilinci Zorlayan, onu daha aktif ortama iten uyarıcı bir Faktördür.

 • 9- Bilinç attıkça, Şuur uyandıkça Sıkıntılar yok olur.

 • 10- İnsan bu yol ile Tekâmül eder, İlâhi Huzur Bu yol ile Bulunur.

 • 11- Bu bir Doğa Kanunudur. Bir Bebek bile Sancısız Dünyaya gelmez.

 • 12- İnsan pozitifleştiği nispette negatif akımları Çeker.

 • 13- Kozmik akımlar Hücrelerin pozitif Güçlerini etkiler.

 • 14- Bu Durum Bedenî Hücreleri daha Güçlü Frekanslara Hazırlar.

 • 15- Bu Şekilde İnsanın Gücüne Güç eklenerek Bedensel Gücünüz daha artar.

 • 16- Kurtuluşa atılacak adımlar için Buna gereksinim Vardır.

 • 17- Kozmik akımlar İnsanların Hakiki Kişiliklerini açığa Çıkartır.

 • 18- Bu Kaçınılmaz bir Sondur. İnsan İnsan ile imtihan edilir.

 • 19- Kendisi ile Barış olmuş, Bütünleşmiş ve Her Şeyi Kabullenmiş Kişi Kurtuluşa adımını atmış demektir.


SİSTEM