YAŞAM REÇETESİ

 • 1- İnsanlık alıştığı Boyutların Sınırlarını ilk defa aşıyor.

 • 2- Planetiniz Tüm mevcudatı ile birlikte bir Değişim içindedir.

 • 3- Aynı ortamda Bulunmak Frekansları Yükseltir.

 • 4- Yükselen Her Frekansın Kotları ölçülür. Alınan neticeye göre İnsanlara yürüyeceği yollar Çizilir.

 • 5- Kozmik Enerjiler Bilgi Taşır. Bu Bilgiler Şuura Baskı yapar, Sıkılırsınız.

 • 6- Alınan Bilgilerin Gücü ve Saflığı nispetinde Ruhunuz daha da Çok Bunalır.

 • 7- İnsan bunu Bilmediği için daha Çok Sıkılır ve Üzülür.

 • 8- Üzüntüler Bilinci Zorlayan, onu daha aktif ortama iten uyarıcı bir Faktördür.

 • 9- Bilinç arttıkça, Şuur uyandıkça Sıkıntılar yok olur.

 • 10- İnsan bu yol ile Tekâmül eder, İlâhi Huzur Bu yol ile Bulunur.

 • 11- Bu bir Doğa Kanunudur. Bir Bebek bile Sancısız Dünyaya gelmez.

 • 12- İnsan pozitifleştiği nispette negatif akımları Çeker.

 • 13- Kozmik akımlar Hücrelerin pozitif Güçlerini etkiler.

 • 14- Bu Durum Bedenî Hücreleri daha Güçlü Frekanslara Hazırlar.

 • 15- Bu Şekilde İnsanın Gücüne Güç eklenerek Bedensel Gücünüz daha artar.

 • 16- Kurtuluşa atılacak adımlar için Buna gereksinim Vardır.

 • 17- Kozmik akımlar İnsanların Hakiki Kişiliklerini açığa Çıkartır.

 • 18- Bu Kaçınılmaz bir Sondur. İnsan İnsan ile imtihan edilir.

 • 19- Kendisi ile Barış olmuş, Bütünleşmiş ve Her Şeyi Kabullenmiş Kişi Kurtuluşa adımını atmış demektir.

SİSTEM