19.10.2019

AÇIKLAMA

(Tüm Dünya İnsanlığına Bilgi ve Bildiridir)

Dostlarımız,

1 - 1900 Hızlı Evrim programından itibaren Kozmoz Bilinç aşamaları için planetinizde yaşam Hakkı almış herkesin kanallarını açmıştır.

2 - O Dönemin programına göre herkesin yapacağı Görev Bilincine paralel olarak alkol ve sigara içimi mubah Kılınmıştır.

3 - Alkol Bilinçleri açar ve Kozmoz bu yol ile Kendi Boyutuna kadar uyanabilmeyi Başarmış Bilinçlere planetinizin o Döneme kadar Bilmediği Bilgileri Verir.

4 - Sigara ise insanların Bilinç Kanallarını Kapatır ve onları Dünya Frekansına Bağlar.

5 - Bu neden ile o döneme Kadar Her yönden Bilgi almış insanların Bilgilerini ortamlarına Sergileyerek Bilgi ve Bilinç Kaosu oluşturmaması için Sigara programı devreye alınmıştır. Ve Hoş görülmüştür.

6 - Kozmoz 20. Yüzyılı Bilgi 21. Yüzyılı tatbikat yılı olarak devreye almıştır.

7 - Kozmoz 20. Yüzyılın Sonunda herkesin Bilinçlenmesi için Bütün Göksel Bilgilerin İnsanlığa açıklanması Kararını almıştır.

8 - Bir insanın Bilinç aşaması yapması, Bilgiden Ziyade o Bilgilerin Taşıdığı Frekans ile olmaktadır.

9 - Bu neden ile Kozmoz Son Dönem Çıkış programına göre o ana Kadar planetinize Verilmiş olan Bütün Kutsal Kitapların Frekanslarını “Bilgi Kitabı” adı ile Tek Kitapta Toplayarak 1-11-1981 yılında Dünyanıza Hediye etmiştir.

10 - Bilgi Kitabı planetinizin Halen Bilmediği IŞIK – FOTON - SİKLON Tekniği ile yazdırılmıştır. (Bu Teknikte Kutsallık Söz Konusu değildir).

11 - Işık Tekniği Zaman Enerjisini Kitabın içindeki Harflere yükler. Foton Tekniği Boyut Enerjilerini Tüm Kitaba yükler. Siklon Tekniği Kitabı okuduğunuz zaman Bilinmeyen Boyutların Frekanslarını almaya yardımcı olur.

12 - Bilgi Kitabı yolunda Hizmeti Hak etmiş Kişilerin Taşıdığı Bilgi ve Bilinç Frekanslarını “Bilgi Kitabının Bütünsel Frekansı” bir bir tespit ederek onlara Zaman içinde Kendi Frekansı ile Bilinç aşaması yaptırarak Kitabı anlamalarına yardımcı olur.

13 - Bilgi Kitabının Frekansı 30 yıldır Tüm planetinizde Bilinç aşaması yapmış Dostlar ile manyetik alanını oluşturmuştur.

14 - Artık İnsanlığın Kendi Boyut Bilgileri ile Başka Bilgilere ihtiyacı yoktur.

15 - Bu neden ile Kozmoz planetinizdeki Her Sektörde Kanalı açık olan Kişilerin artık Kanallarını disipline ederek Akıl – Mantık – Düşünce ve Şuur ile Hareket etmelerini Kozmoz Federatif Bütünlüğü ile Karara bağlamıştır.

16 - Kozmoz 2020 Dünya yılı 1 OCAK Tarihinden itibaren artık hiçbir Şekilde değişmeyecek çok ciddi Çalışma programlarını devreye almıştır.

17 - Bundan Böyle Bilgi Kitabı yolunda Hizmet Veren Her Bireyin Bu güne Kadar Kullandıkları alkol – sigara ve diğer mükeyyifatlara olan Tutkularına Kozmoz bir Son Vermiştir.

18 - Bu programda Çalışan gerek Güneş öğretmenleri ve gerek üyeleri bu Tutkularından Kurtulamadıkları Taktirde Bilgi Kitabı Çalışmalarına girdikleri Taktirde Frekansları otomatikman Dünya Boyut Frekansına bağlanarak Kilitlenecektir.

19 - Bu Şekilde Tutkularının esiri olanlar hiçbir Şekilde Evrensel Frekansları alamayarak 3. Boyut Dünya Frekansında Kalacaklardır.

20 - İnsanın Kitabı olarak Verilen Bilgi Kitabını okuyan her Dünya Vatandaşı alkol –uyuşturucu - sigara Tutkularına devam ettikleri Taktirde Kitabın Tüm Frekansı Derhal Dünya Boyut Frekansına Bağlanacaktır.

21 - Bu asla değişmeyecek bir programdır.

22 - Bu Şekilde yarının Dünya Devleti Sağlam Beden ve Sağlam Bilinç ve Sağlam Beyin Taşıyan Dostlar ile Temelini atacaktır.

KOZMOZ FEDERAL BÜTÜNLÜĞÜ

NOT: Sistemce İrade Zafiyeti olan Kişilere altı aylık bir Şefaat Zamanı Tanınmıştır. Bu altı ay içinde Frekansları Dünya Boyutuna Bağlanacaktır. Tutkularından Tamamen Kurtulanlara Bilgi Kitabının Frekansı açılacaktır.