AÇIKLAMA

Bir insan her Yaşam Ortamında türlü Eşiklerden atlamaktadır. Bu atlayışlar onu arayış ortamına sürükler. Bu arayışlar da onu Değişik yollara itebilir. Kimi Ahlaki Zevklere – kimi İlahi Zevklere dalar. Ahlaki Zevklere itilenlerin şayet Evrimleri noksan ise onlar hiçbir zaman Seks Ortamından ayrılamayacaklardır.

Evrim Frekansı yüksek olanlar ise çaldıkları bütün kapılardan bir netice alamayıp mutsuz olacaklardır. Böylece arayış Ortamında, Aradıklarının ne olduğunu Bilmeden dolaşanlar, Beyin ışıklarını türlü mükeyyefat ile uyuşturarak rahatlamak isterler.

Aslında bunlar dolu kişilerdir. İşte Sanat bu dalda doğar ve meyvesini verir. Bu kişiler, Dünyanın basitliğine dayanamadıkları için ondan kaçar Özlerine sığınırlar. Ve Öz meyvelerini Sanata akıtırlar.

Sanat Tekamül kotunun en yüksek Vibrasyonunu taşımaktadır. Sanat tek yönlü değildir. Her kolun bir Sanatı vardır. Ama köken aynıdır.

Hakiki Sanat Özü çamurun içindedir. Diğer Sanatlar ise Işık Kotuna bağlıdır. Ancak artık her koldaki Sanat, aynı Gaye uğrunda Birleştirilecektir. Herkes Sanat Kotuna ulaşamaz. Her Sanatkar da 7 Boyut ötesi Tekamüle giremez. Ancak Sanatkar, Yaratıcı Gücü nispetinde kendini yaratır.

Bugüne kadar bağlanmış olduğunuz tüm Din Kitaplarınızın amacı, düşük Frekansların Tekamül Kotuna kadar yükselebilmelerini sağlamaktır. İnsan kendi kendine uçmasını öğrenecektir.

Sanat ötesi Felsefi Bilince ulaşabilmiş herkese Değişik Ortamlar hazırlanır. En Mutlu kişiler, kendi Yüksek Frekansları ile Layık oldukları Boyutu bulabilenlerdir.

SİSTEM