KUNDALİNİ HAKKINDA BİLGİDİR

Sizin Bedensel Atomik Bütünlüğünüzü tutan Enerjiye KUNDALİNİ Enerjsi denir.

Bu Enerji Beynin ortak noktasından çekilir ve omurilik vasıtası ile kuyruksokumunda birikir.

Bu çok Güçlü bir Enerjidir. Ve bu Enerji Kundalini'den tüm Hücrelere dağılır.

Bu Enerjinin Bedende birikimi bir çok ağrılara ve sıkıntılara sebep olur. Ancak bunun tedavisi üç yoldan devreye alınır.

  • 1- Toprak Hattı yapmak (Abdest almak) yıkanmak
  • 2- Seks yoluyla Rahatlamak
  • 3- Kozmik Şuurun Bilincine varmak

RAB denilen İlahi Gücün Kaynağından var olan İnsan, (O)'nun Ferdi ve Cüz'i Şuurunu da taşımaktadır. Neticede o da Yaratıcı bir Güce sahiptir.

RAB Şuuru bir Bütündür ve bu sonsuz bir Şuurdur. Bu sonsuz Şuuru ikiye bölüp, bir yarıyı da 7 dilime bölersek Bunların her bir dilimine bir Faset denir.

Her bir Faset bir Şuur Çekirdeğidir. Bu Fasetler birbirinden habersizdir. Ancak geçirilen Enkarnasyonlar ile bu Fasetler Tekamüllere göre biri birini açar. Bu şekilde Şuur çekirdeği kendi Öz Bilincine sahip olur. Bundan sonra size sonsuz Şuurdan bilinmedik bir çok sonsuz Bilgiler akmaya başlar.

MERKEZDEN ÖZEL BİLDİRİDİR