KOZMİK ENERJİLER

Her yeni Gün bir Kozmik Aşama Eşiğidir. Bu Enerjiyi muntazaman bu şekilde almak sizleri ileri planların görünmez Ufuklarına hazırlayacak ve bilinmeyen Dünyalara götürecektir.

Ancak şimdi bu güne kadar aldığınız Evrensel Bilgilerin Doğruluk Derecelerini test etmek için Sizlere Kontrol Dalgaları gönderilir.

Kontrol Dalgalarının Kozmik Enerjiler ile alâkaları yoktur. Kozmik Enerji Porları, Bilgi ve Bilinç Enerjileridir. Kontrol Dalgaları ise Evrim Dalgalarıdır.

Şimdi bu Kontrol Dalgalarının Sizlere geçirttiği Eşiklerden bahsedelim:

 • 1. Kibir – Gurur – Kin eşiği
 • 2. Mal – Mülk – Madde eşiği
 • 3. Aşk – Sevgi – Dostluk eşiği
 • 4. İnsanlık – Özveri – Hoşgörü eşiği
 • 5. Kendini kendinden Silme eşiği
 • 6. Ulaşma – Birleşme eşiği

Bu 6 Eşik, ilk etapta Aşılması gereken Eşiklerdir.

Şimdi de bundan sonraki Eşikleri yazalım:

Kozmik Enerjiler, Altıncı basamaktan sonra alınır.

 • 7. Kozmik Bilinç kazanma eşiği
 • 8. Evrensel Bilinç ile Birleşme eşiği
 • 9. Özel Görevlere atanma eşiği (Bilinçlere göre yardımlaşma, şifa gibi)
 • 10. Kozmik Enerjilere alıştırma eşiği (Direkt – Endirekt – Uyku ortamında)
 • 11. Korkuları yenme Programı ve Geçiş eşiği
 • 12. Hakiki Görev yoluna Atanma eşiği
 • 13. Bu Görevde kazanılan Bilinç – İdrak – Şuur
 • 14. Bu Görevde kazanılan Mantık – Mesuliyet
 • 15. Bu Görevde kazanılan İrade Gücü
 • 16. Bu Görevde kazanılan Biat Bilinci
 • 17. Bu Görevde kazanılan Evrensel Bütünlük
 • 18. Bu Görevde kazanılan İnsani Vasıflar

Yukarıda yazdırdığımız 18 maddenin ilk altısı, ALFA Dalga Enerjileri taşır. İkinci altısı, BETA Dalga Enerjileri taşır. Üçüncü altısı, GAMA Dalga Enerjileri taşır.

19. Direkt OMEGA Kapısıdır. Buraya kolay kolay girilmez.

Buraya kabulünüz için yukarıda sayılan on sekiz Eşiği bir bir Aşmanız lâzımdır. İşte bu Kontrol Dalgaları; Sizdeki pürüzleri Törpüleyen, Sizlere Dünyevi İmtihanlar geçirterek Hakiki Kişilikleri ortaya çıkartan, Hakiki İnsanları bir bir bulup seçen Enerjilerdir.

MERKEZ ÜSTÜ MERKEZ