KAYNAK

Not: Merkez Satürn’dür. Ancak bu, Yansıtıcı bir Odaktır. Esas Kaynak çok ileri ve değişik birçok Güneş Boyutlarına kadar uzanmaktadır. Bilgilerinize sunulur.

MERKEZ

KAYNAK VE ŞEMANIN AÇIKLANIŞI

Dostlarımız,

Atomik Bütünün Çalışma Nizamı ve bütün Sistem, Bir Denetimin Emrindedir (ULU RUH – RABLAR – FEDERASYON – KONSEY). Bütün Nizamın Yönetici Kadrosu budur.

 • 1 - ULU RUH MEKANİZMASI: Her Planın Yüce Mekanizmasını idare eden RABLAR MEKANİZMASI’na Evrimsel Sistemi yansıtan, tanıtan bir Odaktır. Birçok ULU RUH Planları ve Sistemleri vardır. Bu Odak, her şeyden ve her Güçten öte bir Sistemin Yüce Nizamının İdarecileri gibi görünürlerse de tüm Nizamın Düzenini esas Düzenleyenler onlardır.

 • 2 - RABLAR MEKANİZMASI: Federasyonun direktifleri ile hareket eden, hem ULU RUH Sistemine hem de Federasyona bağlı olarak çalışan bir Düzenin Kurucuları ve Düzenlerin yansıtıcılarıdır.

 • 3 - FEDERASYON: Daima Düzen Kurucu bir Nizamın Evrimsel Düzenine göre Düzen Kuran bir Çalışma Merkezidir.

  Bu Merkez tek değildir. Birçok değişik Düzenlerin Birleşiminden meydana gelmiştir.
  İşte şimdi bu FEDERASYON; bütün bu Değişik Sistemleri, Birleşik Nizam Sistemine göre, Anayasa mucibince bütün Nizamın Müşterek Bilinci ile Denetime almıştır.

 • 4 - KONSEY: Bu, FEDERASYONUN bütün çalışmalarını, tüm Düzenlerini bütün Kâinata yansıtan Tek Odaktır (Bilgi Kitabı, KONSEY’in Özel Kanalından yazdırılmaktadır). Bu KONSEY’in birçok çalışma ve yayılma kolları vardır. Lütfen sırası ile yazın:
 • 1 - SADIKLAR KONSEYİ
 • 2 - STARLAR KONSEYİ
 • 3 - YÜCELER KONSEYİ

Bu Üç Kaynak da Müşterek çalışarak bir üçlüye yansırlar. Bu Konseylerin her birinin teker teker İdari Meclisleri vardır. Şimdi de diğer üçlüyü yazın:

 • 1 - MERKEZİ SİSTEM
 • 2 - MERKEZ ÜSTÜ MERKEZ
 • 3 - MERKEZ

Bu üç Merkez de Müşterek çalışarak İlâhi Planın ve bütün Evrimsel Nizamın değişik Hiyerarşik Düzenlerini, Plana ve onun yöneticilerine yansıtır.

Bu Plan da birçok Nizam ve Düzen Kurucu Mekanizmalar tarafından idare edilir. Misyonluklar, bu Düzenlerin direkt yansıtıcılarıdır.

Her Planın Evrimsel ve Düzensel Nizamından bu Misyonluklar sorumludur. Meselâ SİRİUS, birçok Misyonluklarla idare edilen bir Düzenin Yansıtıcı Mekanizmasıdır.

Birçok Odakları vardır. Direkt Merkeze bağlı olarak çalışır. Bu Merkez de birçok Hiyerarşik Düzeni bu SİRİUS Odağına yansıtır.

Buradan Misyonluklar arası Görev taksimi yapılarak her bir Misyon, kendilerine düşen Görevi yaparlar.

MERKEZ