AÇIKLAMA

İlahi düzenlerin devreye girdiği günlerden beri muayyen Bilinç seviyesine getirilmesine çalışılan insani Bütünlük, Realite yolunda yapmış olduğu çalışmalar ile Sistemin tüm gücünü Planetinizin Manyetik alanına ulaştırmayı başarmıştır.

Realite Bütünlüğü bütün Galaktik Bütünlüklerin temsilcileri olan 3'lü Konseylerden oluşan Kollektif bir Bilinç kadrosudur. Ve ALLAH'ın Birliği olarak direkt hizmettedir.

Burada yapılan çalışmalarda Bilinç aşamalarına paralel bir Program tatbik edilir. Bu Programlar kişilerin Bilinç aşamalarına göre kompitür sistemine bağlanarak tatbikata alınır.

Planetinizde son döneme kadar insani bilinçler Ruhsal ve Rabsal bir skalada eğitilmiş ve kozmik bir şuurun kazanılması için de direkt Teknolojik Bütünlüğe bağlanmıştır.

Her yaşam döneminde Enkarne hakkı kazanan her varlığın, ilk varoluştan son çıkış programına kadar yürüyeceği tek yol budur.

Bu program Dünya dışı bir eğitime tabidir. Ve bu Programda aranan vasıflar şunlardır:

  • 1. Önce İnsana saygı bilinci

  • 2. Her şeyi olduğu gibi kabullenmek

  • 3. Ayrım bilincinin aşılması

  • 4. Din ve Evrim Felsefesinin dışına çıkmak

  • 5. Affedicilik yüceliğine ulaşmak

  • 6. Yürüdüğü yolun Evrensel Bilincine ulaşmak

  • 7. Kendini kendinden silmek

  • 8. Bütünü Bütünlük Bilinci ile görmek

  • 9. Yaşamda herşeyi Dünya Bilinci ile değil Öz Bilinç ile devreye almak

  • 10. Her şeyi sevgi ile kucaklamak

Bilgilerinize.

SİSTEM