AÇIKLAMA

Dünyalı Kardeşlerimiz,

Bilgi Kitabı’nın içindeki Bilgiler planetinize bu güne Kadar indirilmiş Tüm Kutsal Kitapların açıklaması ile beraber Bilinmeyenlere de ulaşılmasıdır. Her Dönem 2000 yıllık bir programdır.

1- Birinci Düzen : Kadim Dönemlerin Düzenidir. Bu 2000 yıllık Dönemde meditasyon yolu ile Kozmik Enerjiler Çekilerek Öz’ler yıkanmış, İnsanlık Saf Bilince ulaşmıştır.

2– İkinci Düzende Eski Öğreti programları daha değişik bir Sistem ile insanlığa Sunulmuştur ve İnsanlığın Bilinç Kazanması için Bilgiye ihtiyacı olduğundan MUSA programı devreye girmiştir. MUSA Dönemi de 2000 yıllık bir programdır.

3– Üçüncü Düzen : İSA ve MUHAMMET Birleşik Sistemini bu günlere Kadar getiren bir Sistemdir. Bu 2000 yıllık program da 20. Yüzyılı kapatmıştır.

4– Dördüncü Düzen ise 2000 yılından sonra devreye girecek bir düzendir ki Bu Düzeni Bu güne Kadar hiç Kimse Bilmemiş ve Duymamıştır.

Bir OMEGA Kitabı olan BİLGİ KİTABI Dördüncü Düzenin Kitabıdır. Ancak ( Tapılacak bir Kitap değildir ).

Bu Kitabın içinde Tevrat, Zebur, İncil, Kuran ve Uzak Şarkın Felsefesi ile Rabbin kelâmları Bir Frekans Bütünlüğü olarak Birleştirilmiştir.

Bu Son Çağda Bilgi Kitabı’nın Frekansı ile Bilimsel Boyutlara ulaşılarak Hakikat açıklanmış, Tabular Kaldırılarak Kitabın Kutsallık niteliği de Bilimsel yöne aktarılmıştır. Artık Düşüncelerin ötesine geçilmektedir.

EVRENSEL KONSEY