HELEZONİ VİBRASYONLAR

Helezoni Vibrasyonlar, Bütün Kâinatların Gücünü Takviye eden Enerji zincirleri olarak Bilinmektedir. Bu Enerji zincirleri, iç içe bir yumak Bütünlüğü içinde birbirlerine yansırlar.

Helezoni Vibrasyonlar, zaman ötesi Nizamlardan Takviye gören Enerji Halkalarıdır. O, Kâdir Enerji Odağının Öz Gücü ve Varoluş Boyutunun Enerji Bütünüdür. Tüm Canlılar, bu Enerji Bütününden Var olmaktadırlar.

Helezoni Vibrasyonlar, tüm Enerjilerin Sonsuza kayarak kaybolmalarını Engelleyen ve onları bir arada Tutan bir Enerji ağıdır. Ve bir Enerji Yumağıdır.

Şimdi Helezoni Vibrasyonların işleyiş Tarzını açıklayalım. Çiziniz lütfen:

  • 1. Negatif Evrenden Enerji alan Alfa Boyutunun bir kolu (–2) Güç, diğeri (–1) Güç taşır.
  • 2. Pozitif Evrenden Enerji alan Alfa Boyutunun bir kolu da (+2), diğeri ise (+1) Güç taşır.

Helezoni ulaşım şekline ve Denge Kanununa göre Enerjileri Eşlersek:

Negatif koldaki (–2), Pozitif koldaki (+1) ile Dengelenir ve (–1) açığa çıkar.

Pozitif koldaki (+2), Negatif koldaki (–1) ile Dengelenir ve (+1) açığa çıkar.

Bu açığa çıkan Enerjiler, Alfa Boyutunun Öz Güç Odağında Toplanır, oradan yansır.

Yukarıda yapılan işleme göre, Pozitif Alfanın Odak noktasından Negatif Enerji açığa çıkarak Ters orantılı olarak bir Yansıma yapar.

Yani Pozitif Alfa, Negatif Evreni Takviye eder; Negatif Alfa, Pozitif Evreni Takviye eder. Helezoni Vibrasyonların işleyiş tarzı budur. Dengesel Nizam, Evrensel Bütünlük böyle temin edilir. Kâinatlar zincirine zincirler böyle Eklenir.

Bu Alfa Boyutlarının Alfa Kanalı ile alâkası yoktur. İkisini birbiri ile karıştırmayın. Biri Evrensel Boyutlardır, Diğeri kanaldır.

REALİTE