AÇIK MESAJ

Bu Geçiş Döneminde Yaşanan Olaylar ve Hakikatin Evrensel Gücü İnsanoğlunu tedirgin etmektedir. Ancak herkes kendine Özgü bir yapıya sahiptir. Ve herkesin alışverişi, Kendi Bilincine ve iç Âlemine denktir.

Allahın Kelamları Kelamlara düşünce, Senelerin Gücü İnsanlara Eklenince; henüz Evrensel Sevginin Yüceliğine varamamış Bilinçler, yaşadığınız Dünyayı daha yaşanmaz hale getirecektir.

Bu nedenle Planetinize Direkt Evrim Akımları verilmektedir. Bu Yol ile Ruhlardaki Pozitif Tohumlar yeşerecek ve Bilinçlenen İnsan ile Evrensel Bütünlüğe gidilecektir. Artık hiçbir şeye yeni baştan başlanmayacaktır.

Yaşadığınız Dönemde İnsanlığın Bugüne kadar Bilinçsizce yaptığı yatırımlar sonucunda Planetinizin Yaşam Tablosu, bu Olumsuz Sınırlara kadar gelmiştir.

İşte bu yüzden sizlerle Direkt irtibatlara geçilmiştir.

Bilinç çatışmalarının Devreye girdiği bu zor zamanlarda Planetiniz daha yoğun günler yaşayacaktır. Huzurunu kaybeden İnsanlığın tüm vebali İnsanlara aittir. Sizlere Bilgi Kitabı Kanalından bugüne kadar tüm hakikatleri açık bir şekilde bildirdik. Çalışma Ortamlarını hazırladık. Ne şekilde hareket edileceği hakkında önerilerde bulunduk.

Bütün bunlar sizlere bir kolaylık olarak devreye alınmış Programlardır. Yapılan bunca Gayretler, İnsanlık ve İnsanlar içindir. Bizim Gayretlerimizin asgari Bilincini Sizlerde de görebilmek Evrensel Bütünlüğün Mutluluğu olacaktır.

KOZMOZ FEDERAL BÜTÜNLÜĞÜ