AÇIKLAMA

Şu an Hakikati planetinizdeki Tüm Bilinçlere aktarma Görevi aldığınız bu Altın Çağ Misyonunda artık Bütün Hakikatleri Hepinizin öğrenmesi Şarttır. Ve bu mevzu Her Zaman Sık Sık Tekrarlanacaktır.

Varolan her Şeyin bir oluşum Süreci Vardır. İnsanlığın Varoluş nedeninin oluşum süreci de artık programını tamamlamak üzeredir. Kozmoz muayyen bir Bilinç olgunluğuna gelmiş olan Beyinsel Faktörün artık planetinizde yapacağı ve alacağı hiçbir potansiyel olmadığı gerekçesi ile insanlığı Bu Son Siklus ortamında daha değişik bir Evrim Programına Tabi Tutmuştur.

Kozmoz artık bu olgun Beyin meyvelerini Dünya Toprağında Çürütmek istemiyor. Bu neden ile Kozmoz artık insanlıktan Bedensel Bütünlükleri ile girebilecekleri Boyutların Evrimini ve Bilincini Beklemektedir.

Artık insanlık mutasyon programları ile gelişebileceği Son Skalaya gelmiştir. Bundan böyle insanlık artık Bütünsel Bedenleri ile Başka Boyutlarda yaşamlarını aynen Dünyadaki gibi daha açık bir Şuur ile Sürdürecektir.

Kozmoz bu neden ile Sizinle direkt irtibata geçmiştir. Şu an planetinizde yaşanan her Şey Karmalarınızın ve Evrimlerinizin Tamamlanarak Başka Boyutlarda yaşam Hakkı almanız için yapılan Çalışmalardır.

Kozmoz Şu an 23. Yüzyıla Kadar ölüm Fermanı ile Evrim programını Tüm planetinizin Kurtuluşu için Büyük bir Gayret ile Kaldırmaya Çalışmaktadır.

Şimdi Bütün Bilgiler ve Çalışmalar Bu Merkezde odaklanmaktadır.

SİSTEM