AÇIK BİLGİDİR

Değişen Zamanların değişen koşullarına Paralel olarak yapılan hazırlık Programı, Asrınızın başından itibaren devreye girmiş durumdadır.

Şu an Planetiniz tüm kadrosu ile gerek Ailevi, gerek Sosyal, gerek Kitlevi olarak son Siklusun Evrensel Kozmik Bakalorya imtihanını vermektedir.

Yaşadığımız bu dönemde büyük bir Bilinç Seleksiyonu devrededir. Bu Seleksiyonu her Canlı kendi Evrimine göre bizzat yapmaktadır.

Kutsal Kitaplar sizleri ALLAH'a Biat bilinci ile bağlar. Bilgi Kitabı ise ALLAH'ın yolunda yapılan hizmette Akıl - Mantık - Şuur üçgenini kurduğu zaman İnsanı Sistemin koruyucu Aurasına bağlar.

İnsanlık Evrim Tesirlerini önce Dini Bilinç ile alır. Sonra Sevgi Tesirine girer. Ve bu Tesirler Öze indiği takdirde, Birey Bilgi tesir kuşaklarına dalar.

Göksel Bilgiler iki yoldan alınır:

  • 1- Birinci Yol tam Biat yoludur.
  • 2- İkinci Yol ise Toplum ile Bütünleşme ve İnsana yardım yoludur.

BİLGİ KİTABI, Sizleri ikinci Yoldan Evrime hazırlayarak, Kozmik Tesirleri Almanıza ve Bilinçlenmenize yardımcı olan en emin ve sağlam Yoldur.

Yaşayarak kazandığınız Bilinçler sizleri Kurtuluş Planına hazırlamaktadır. Yürünen bu Evrensel yolun sonunda kazanacak olan İnsandır.

SİSTEM