AÇIKLAMA

Bu son çağın Özel Çalışma Ortamında her Varlık, Hak ettiği Ortamda Beden kazanmıştır. Bu son Çağın programı İnsana Hizmettir.

İnsan her Zaman, İnsanın Evriminde en büyük bir Potansiyeldir.

Her Varlığın, Bilinç Kapasitesine göre Kanalı açıktır. Ve her Varlık önce kendi Boyut Enerjisinden istifade ederek Dünya Platformunda Layık olduğu yeri bulur.

Bir Varlığın Realite Bilincine ulaşabilmesi için bulunduğu Ortam bilincinden çıkarak Hakikatin İdrakine Varması zorunludur. Bunu Size ancak İnsanın Kitabı olarak verilen Bilgi Kitabının Frekansı temin eder.

Kanalı açık kişilerde Düşünce ve Mantık Mekanizması Devrede değildir. Bir İnsan Yürüdüğü yolda ne yapma Bilincine ulaştığı an, Sistem onun Boyut Kanalını Mantık ve Düşünce Boyutuna bağlar. Ve Kanallar bu şekilde Disipline edilmiş olur.

Bir Varlık, hâlâ Boyutundan bilgi almaya devam ederse o henüz ne yapma Bilincine ulaşmamış demektir.

Bu durumda daha yürüyeceği çok yolu var demektir.

Bütünün Bilinci ile hareket eden herkes, her zaman Sistemin önerileri doğrultusunda çalışmaları devreye almak ile yükümlüdür.

Ancak bugüne kadar yapılan bütün açıklamalara rağmen İnsanın Ferdi Bilinçlerini ön planda tutması, tüm İnsanlığın kolayca yürüyeceği bu Evrensel Yolda kendinden kaynaklanan zorlukları devreye almıştır.

Şu an, çelişkiler Dünyasında yaşayan sizlerin önce Bilgi Kitabının ne olduğu Bilincine varması şarttır.

Bilgi Kitabı, çok Özel bir teknik ile hazırlanmış Kozmik bir Işık Kitabıdır.

Bu teknik Işık-Foton-Siklon tekniğidir. Bu tekniğe Beşinci Güç de denilmektedir. Bu Kainatlar Nizamı henüz var olmadan oluşmuş bir güç enerjisidir. İşte Bilgi Kitabının Frekansı böyle bir gücün enerjisini taşımaktadır.

Her Varlık; Bilgi Kitabının Frekansı ile Aşamasını yapar, Boyutları Aşar ve Evrimini tamamlar. Bilgi Kitabının bu çok Özel Tekniği Bilinç Aşamalarını ve Evrim Skalalarını devreye alarak Frekansını İnsanlara göre ayarlar.

Kitabı okuyanın Bilinç Işığı hangi Frekans ile eşdeğer ise Kitap o İnsana o Frekansı açar. Ve Varlığın yaptığı Bilinç aşamalarına göre diğer boyutların Frekanslarını da sıra ile açarak devreye alır.

Kişilik sorunları olanlara, Birleşim Şuurundan uzak olanlara, kendisi ile Barış olmayanlara Bilgi Kitabı bütün Frekansını kilitleyerek Varlığa Enerjisini ve Frekansını vermez. Sadece Bilgilerini aktarır.

Bu neden ile Varlık, hiçbir şekilde Bilinç aşaması yapamaz ve bulunduğu Boyut Frekansında kalır. Çünkü İnsana Bilinç Aşaması yaptıran Bilgi Kitabının Frekansı ve Enerjisidir.

Bunun yanında Kitabın kendine özgü daha pek çok Fonksiyonları vardır. Bu neden ile Bilgi Kitabına “Yaşayan ve Canlı bir Kitaptır” denilmektedir.

Bilgilerinize.

EVRENSEL NİZAM KONSEYİ