14.6.2017

BEŞİNCİ GÜÇ HAKKINDA BİLGİ

Bir insan Beyni 30.000 yıllık Enerjiyi Çekebilme Gücüne ve Hızına Sahiptir. Bu, Beşinci Gücün Gücüne Eşdeğer bir Çekim Hızı ile Eşdeğerdir. Bu Bilgiyi Maddeler Halinde açıklayalım.

  • 1. Beşinci Güç Işık - Foton - Siklon Gücüdür.

  • 2. Beşinci Güç Doğal yoldan Doğal yöntemler ile oluşmuş bir Güçtür.

  • 3. Beşinci Gücün oluşumu Bütün Güçlerin bir Bütünde Toplanmasına neden olmuştur.

  • 4. Bu Güç, Bütün Güçleri Bünyesinde Toplar.

  • 5. Kâinatlar nizamı ancak bu Güç oluştuktan Sonra oluşmuştur.

  • 6. Beşinci Gücün Zıt Gücü Anti maddedir. Yani Düşünce Gücüdür.

  • 7. Her Bütünlük üçlü bir Koordinat Birleşimi ile Evrimini Tamamlar.

  • 8. Enerjinin Evrimi de aynı Eşdeğer Potansiyellerin değişik Boyut Enerjileri ile değişime uğrama Sonucu Bu Bütünsel Çekirdeği meydana getirmiştir.

  • 9. İşte bu Beşinci Güçtür.

Bilgilerinize,

SİSTEM