AÇIK BİLGİDİR

Her İnsanın bir Manyetik Alanı ve Evrime göre bir Aurası vardır. Bu Manyetik Alan Auraya bağlıdır. Ve bu Auranın da kendine özgü bir Çekim Alanı vardır. Bu Auranın Çekim Gücü sadece Kişinin kendi Koordinatlarına uygun Varlıklarda geçerlidir.

Aslında bir İnsanın tüm Düşüncesinin sadece dörtte biri kendisine aittir. Dörtte üçü ise diğer Düşüncelerden sizlere ulaşan Yansımalardır. Ancak her Varlık bu Yansımaları sadece kendi Koordinat düzeyindeki Varlıklardan almaktadır.

Bu neden ile, Mikro Bilinç ile Makro Bilinçler arasındaki tüm Bilinç katmanları arasında oluşan bu transferler, henüz Hakikati tüm manası ile kavramamış Varlıklar arasında bir Kaos oluşturarak Planetinizde Mutlu ve Mutsuz tabloları sergilemektedir.

KOZMOZ FEDERAL BÜTÜNLÜĞÜ