14.1.2020

YÜCE ÂLEM ADINA VERİLMESİ ZORUNLU BİLGİDİR

İlâhi Güçlerin İlâhi Makamlarca yapmış olduğu Evrensel Birleşim Topluluk Ortamında alınan Kararların Çok Ciddi bir Şekilde Dünya planetine Bildirilmesi Karara Bağlanmıştır.

Dostumuz,

Yeni Çağın bir Başlangıç Kapısı olarak görülen Dünya 2020 Evrensel Yılı, artık Tüm Planetinizin Bilmesi gerekli Bilgilerin direkt bir Tatbikat yılıdır.

Bu Tatbikatların Bilinçli olarak ele alınması İnsanlığın Kurtuluşu olacaktır.

Bu neden ile Bilgilerin Bilinçli algılanması için maddeler Halinde verilmesi Karara Bağlanmıştır. Yazınız Lütfen.

1 - Yeni Dünya yılı Sayılan 2020 yılı Bir Işık Yılıdır.

2 - Bu Işık Yılında artık Kanal Bağlantılarına bir Son Verilecektir.

3 - Bütünün Bilincine ancak Akıl – Mantık yolunda yürüyenler ulaşacaktır.

4 - Bu Işık Yılında Mantığını ve Düşüncesini Devreye alamayanlar Kendilerini Görevli gibi Görseler dahi Kozmoz onları asla Görevli Saymayacaktır.

5 - Bugüne Kadar Dünya planetine Verilmiş olan Tüm Bilgiler İnsanlığın yetiştirilmesi ile devreye alınmış Çalışmalardır.

6 - Bugüne Kadar Bu yolda İnsanlığa Hizmet Yasasına paralel olarak devreye alınmış olan Tüm Çalışmalardan artık bir insicam Beklenmektedir.

7 - Bu Tarihten itibaren Tüm Evrensel Kadroların Biri Birlerine Saygı Duymaları Şarttır.

8 - Bundan Böyle artık her Bilgi asla Kendi manyetik alanının dışına Çıkmayacaktır.

9 - Bilgi Kitabı Bilgisi Hariç Bu güne Kadar Dünya planetine Verilmiş Bilgiler Sadece Kendi manyetik alanlarından Hizmet Vereceklerdir.

10 - Bilgi Kitabı Bundan Böyle planetinizin Tek Kitabı Sayılacaktır.

11 - Kozmoz’dan Verilecek Tüm Bilgiler artık Bilgi Kitabı Kanalından Tüm planetinize Servis Edilecektir.

12 - Her Bütünlük almış olduğu Bilgileri Başka Bilgilerin manyetik alanları ile Karıştırdığı Takdirde Onların Boyut Frekansları Kilitlenecektir.

13 - Her manyetik alan Kendi Frekansı ile bir bütün olarak Kendi manyetik Alanında Kilitlenecektir.

14 - Bundan Böyle hiçbir Bilginin diğer manyetik alanları etkilemesine asla müsaade edilmeyecektir.

15 - İnsanlığın Kurtuluş Projesinde Sistem’in önerileri Doğrultusunda Dünya Planetine Verilmiş olan Bütün Çalışma nizamlarında yapılan yanlışlara artık bir Son Verilecektir.

16 - 2020 Işık yılı Dünya planetinde Bulunan Tüm Sektör ve Kadroların Çalışmalarının bir Revize yılı olacaktır.

17 - Bu Çalışmalarda artık yapılan Hizmetler Tamamen Akıl süzgecinden geçerek yapılacaktır.

18 - Bir Seçim arifesine girilmiş olan 2020 Işık yılında artık Tavizlere Son Verilmiştir.

19 - Dünya planetinde Bulunan Tüm Sektörlerde Kozmoz’un arzu etmiş olduğu Çalışma Sistemine Ters Düşenler, Işık yılının dışına alınacaktır.

20 - Işık yılının dışına alınanlar Bundan Böyle asla yeni Dünya Kuruluşunda yer alamayacaklardır.

21 - Yeni Dünya Kuruluşu Mantığını, Aklını, Bilincini ve Beyin Gücünü Bilinçli Kullananlardan oluşturulacaktır.

22 - İnsani Mekanizma Bu güne Kadar Kendini Verilen Bilgiler Doğrultusunda Otomatizmaya Bağlı olarak yetiştirmiştir.

23 - 2020 Işık yılından Sonra Kendini muayyen bir Bilinç Seviyesine getirebilmeyi Başarmış olanlar otomatizma programından Çıkartılacaktır.

24 - Otomatizma programından Çıkartılanlar Direkt Mantık Boyutuna Bağlanacaktır.

25 - Mantık Boyutuna Bağlanan Herkes daha istikrarlı bir Hayat yaşayacaktır.

26 - 2020 Işık yılında Sadece Mantık Boyutuna Bağlananlar ile Ciddi Çalışmalara gidilecektir.

27 - 2020 Işık yılında Dünya planetinde yapılan Tüm Çalışmalarda İlâhi Adalet Programı geçerli olacaktır.

28 - Kozmoz Bu güne Kadar Dünya planetine Vermiş olduğu Bilgilerin Tüm Frekansını, planetinize İnsanın Kitabı olarak indirilen Bilgi Kitabı’ndaki Tüm Bilgilere yüklemiştir.

29 - Bu neden ile İnsanlığın artık Başka Bilgilere ihtiyacı yoktur.

30 - Kozmoz her Zaman Dünya İnsanına Hakikatleri Tüm açıklığı ile Bildirmiştir.

31 - Kozmoz’un Gözünde İnsan Saygıdeğer bir Varlıktır. Bu neden ile Her İnsanın inisiyatifi Kendi eline Verilmiştir.

32 - Herkes Kendi yolunu Kendisi Seçecektir. Hiçbir Konuda Zorlama Söz Konusu Değildir.

KOZMOZ FEDERAL BÜTÜNLÜĞÜ