Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
.
.

İLK ANAYASA

ATLANTİS MEDENİYETİ HAKKINDA BİLGİDİR

(Düşünce Zincirlerine Cevap)

Dostlarımız,

İlâhi Planların İleri Düzenlerini kuranlar, bugünkü Güçleri ellerinde tutanlar ve İleri Çağların Düzenlerini kuranlar ATLANTA'lılardır. Onlar çok İleri bir Uygarlık, çok İleri bir Teknolojiye sahip, henüz bilinmeyen Güneş Sistemlerinin Kurucularıdır.

(Evet yanlış anlamadınız. Belki Size tuhaf gelecek ama, Güneş Sistemlerinin Öz malzemelerini bulan, kuran ve onları Doğal Güç ile işler bir Nizama koyan Atlantalılardır). Sonradan bu İleri Uygarlık, kurdukları bu Sistemlerde Düzen kurarak çalışmalarını sürdürmüşlerdir.

O  Düzendeki  Nizam,  o  Dönemdeki  Sistem  hiçbir  Dönencede  olmamıştır (Dönence; yeni baştan kurulan Sistem, Nizam). Onların Ataları Atlanta Medeniyetini kurmuşlardır. Torunları ise, Evrensel Düzenleri idare etmişlerdir.

Ancak  Zaman  süreçlerinde,   Genlerin  ve  Doğal  Enerjilerin  bulunduğu  Boyut Enerjilerinin değişik etkileri ile değişime uğrayan Uygarlık iki sınıfa ayrılmıştır.

1  -   Öğretici Kadro

2  -   Yönetici Kadro

Öğretenler, Din Adamlarıdır. Din Adamlarının Işığında hizmet veren Yönetici Kadro, o Dönemlerde Âdil bir fonksiyon yürütmüştür.

Ancak daha değişik Kozmik Ortamlarda bulunan kendi Genlerinden gelen Öz Kardeşlerinin Görüşlerinde meydana gelen farklılıklar nedeni ile Öz Hasletler yavaş yavaş değişmeye ve Beyinsel yoldan çekilen Evrensel Enerjilerden vazgeçilerek, Boyut Enerjileri ile Düşünme Fonksiyonu Devreye girmiştir.

Eski Öz Hasletlerini kaybetmeyen Atlantalılardan bir kısmı, sınıf sınıf ayrılarak, değişik Medeniyetler  kurma  yoluna  gitmişlerdir.   İşte  Planetinizde  kurulmuş olan Sualtı Medeniyetini kuranlar ATLANTİS  adı  altında bir Uygarlık kurmuşlardır (Şimdiki Dragonlular gibi).

Çok  Uygar  bir  Medeniyet, çok  Âdil   bir  Medeniyet  olan  Atlantis  Medeniyeti, tamamen Rahip Kadrolarından, Ruhban Sınıflarından teşekkül ediyordu.  Ve bu Rahipler, Evrensel Enerjiden Beyin Güçleri ile çektikleri Enerjileri kullanarak, Dünyada Âdil bir Medeniyet kurmaya çalışmışlardır.

Sualtındaki bu Medeniyet, Dünya tarihi ile aşağı yukarı İki Milyar yılı bulur. Sizler daha ihtiyar Dünyanızın yaşını bile tam manâsı ile hesaplayabilmiş değilsiniz. Aslında Sizin Atalarınız bunlardır.

Son Kuşak Dönencesine kadar yapılan çalışmalarda tarih önemli değildir ( Son Kuşak Dönencesi İki milyar yıl olarak alınmıştır ). Sizler zaten bunun hesabını aşağı yukarı bulmuş durumdasınız.

Atlantis'in yıkılış nedeni, aynen SODOM ve GOMORE Dönemine benzer. Aynı kandan, aynı Genden gelen Nesillerin dejeneratif etkileri ile bozulan Genler ve onların Doğal Güçlerini yitirmeleri ile başlayan inhitat, Atlantis Medeniyetinin sonunu hazırlamıştır.

Onlar, İleri Teknolojik Güçlerin tesiri ile yok edilmiştir ( Gaye kurulan Düzenin bozulmaması, Evrensel Dengenin korunmasıdır ).

Son  Atlantis  Uygarlığı, şelalelerin  üstünde  kurulan  tapınaklara   sığınan, İleri Planların yardımcıları olan Rahipler yani (Tanrı Elçileridir ). Bunlar, Kurtuluş'a alınan 600 Elçidir.

Ve  şu  an  Planetinizde   bu  600  Elçinin  her  biri  Kurtuluş  Boyutunda   hizmet vermektedir. Hepsi de kendine düşen Görevleri yaparak, Dünyaya 600 Kitap hediye  etmektedirler (Değişik kültürel ve Bilimsel mevzularda).

Şu an Planetinizde kurulmaya çalışılan Sistem, Âdil Atlanta Elçilerinin yardımları ile Sizlere hediye edilmektedir. Burada bir Düstur vardır.

Bu Düstur ilk kuruluşta yani Evrenlerden ve Sistemlerden çok önceleri Var olan, İleri Medeniyet Elçileri tarafından kurulan İLK ANAYASA'dır. Şimdi Sizlere bu Anayasayı, Özüne Sadık kalarak aktarmaya çalışıyoruz.

Yasada ilk Düstur şu idi:

1  -  Sen kimsen Kardeşin de odur.

2  -  Analar, bütün çocukların Anaları; Babalar, bütün çocukların Babalarıdır.

3  -  Bir lokmada, bir buğday tanesi hak geçirilemez.

4  -  Her şey herkese eşit dağıtılacaktır.

5 -  Sevgisini etrafa yaymayan, Enerjisini Özüne akıtmayan kişi, Ölümsüzlük Perdesinin ötesine geçirilir.  Varoluş Düsturuna sevkedilir (Reenkarnasyon ve Karma Programı).

Bu İLK ANAYASA'nın ilk Temeli idi. Bundan sonra birçok Anayasalar Devreye girdi. Ama ilk temel haklara daima Sadık kalındı. Ve Tanrısal Nizamlar, bu yolla kuruldu.

İlk Anayasa zaman süreçlerinde, Bilinçlerde yanlış yorumlara yol açtı. Her çocuk her Annenin, her  çocuk her Babanın denildiği zaman,  Zihinlerden Aile mefhumu kaldırıldı. Dejenerasyon böyle başladı.

Daha sonra Egolar ile Tesahüp etme Zihniyeti devreye girerek, bundan sonra her Dönemde Aile mefhumu, Ferdi Bilinçlere göre değer kazandı. Halbuki Hakikat şu idi:

1  -   Her Ana, başka Anaların Çocuklarını da kendi Çocuklarından ayırt etmeyecek.

2 -  Her Baba, kendi Çocuklarından başka diğer Çocukların da yükümlülüğünü Maddi, Manevi üstlenecek ve onu taşıyacak.

Bu Güzel Düstur, zaman süreçlerinde değişik Bilinçlerde değişik yorumlara yerini bıraktı. Ve birçok Medeniyetler bu yüzden yok edilerek, yeni baştan Düzenler kuruldu.

Atlanta Aile Düzeni bugüne kadar hiçbir Uygarlıkta asla bir daha kurulamamıştır. O Düzeni yeni baştan kurmak için her şeyi yeni baştan ele almak lâzımdır ki, artık buna imkân ihtimal yoktur. Bu yüzden en Âdil Düzenleri kurma çabaları ile Tanrısal Yolda Hiyerarşik Düzenler kurulmuş, Kitaplar indirilmiş, her Planetin Evrim Düzeyine göre ayrı ayrı Anayasalar tatbik edilmiş ve her yönetici kadro, bir üst yönetici kadroya bağlanarak, TEK'e kadar ulaşılmış ve O'nun Düzeni bu şekilde tüm Âlemlere yansıtılmıştır.

Şimdi Bu BİLGİ KİTABI ile Sizleri Hakikate davet ediyoruz. Ve RABBİMİZ'in Işıklı Yolunda ve Yeni Düzeninde, Kardeşlerinize yardımcı olacağınızı umuyoruz. Ve bu yolda Sizler ile beraber çalışıyoruz.

MERKEZ