Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
.
.

BÜTÜNLENEN BİLİNÇLERE BİLGİDİR

Dostlarımız,

İlâhi Planların değişmez kurallarının yolunda yürüyen Bilinçler, direkt ALLAH'ın Korunma Boyutundadır.

Ancak daha İleri Planlara Geçiş Çizelgesinde, İnsan Bütünlüğünün Bilinç Işığı Veliullah Bilincine ulaşmak zorunluluğundadır. Bu Veliullah tâbiri, Evrimsel Boyutların daha ileri Skalaları için kullanılmaktadır.

Veliullah Sınıfı 10 Skalaya bölünmüştür. Bunlar Bilinç Işıklarına göre değer kazanır. Meselâ: Şu an Planetinizde Kozmik Şuura ulaşabilmiş Bilinçteki Dostlarımıza Bizler Veliullah gözü ile bakmaktayız.

Ancak 10. Kademedeki Veliullah Bilinci ile 1. Kademedeki Veliullah Bilinçleri arasında çok doğal olarak Evrim farklılıkları vardır. Bu yüzden Planetiniz çelişkili Bilinçlerin görüşlerinin sergilendiği bir yaşam alanıdır.

Bu Geçiş Boyutunda Bizlere ulaşabilmek  için  bu Kademelerin teker teker Evrimlerinin yapılma zarureti vardır. İşte bu yüzdendir ki, bu Evrimsel Geçişte Mevlâna Yüce Planı devreye alınmış ve Mevlâna Bilinci de Son Evrim Basamağı olarak kıstas alınmıştır.

Bu Evrimsel Boyutta Öz ile Bütünleşmenin  yanında, Söz ile ve Göz ile de Bütünleşilir. Bu  nedenledir ki, Sizlerden daima Sevgi - Hoşgörü - Sabır ve Güneşli Bilinçler beklenmektedir.

Tutkular ve Sahip çıkma duyguları İnsanlığın ayaklarına vurulan prangalardır. Kimse kimsenin Kulu Kölesi değildir.

İnsani Bilince ulaşılması için, önce Mikro Birleşimler olarak devreye aldığımız AİLE Bütünlükleri, sonra Makro Birleşimler olarak devreye aldığımız SOSYAL Bütünlükler, Sizlerin  Evrim Skalalarınızın birer çizelgesi olarak devrededir. Toplumsal ve Ailevi davranışlar Evrimlerinizin birer aynasıdır.

Planetinize verilen Kozmik Tesirler ile her geçen gün Kişiliğine ve Özgür Bilincine kavuşan Bireyler ve Toplumsal Bütünlükler, aynı Boyuttan verilen Evrimsel Enerjileri alamadıkları takdirde, Planetinizin her kesiminde büyük Kaoslar yaşanacaktır.

Bizler Sizlere sadece Tesirleri göndeririz. Bunlardan istifade edecek olan, Bireyin Kendisi ve Özüdür. Her Bilinç bu Tesirleri Evrimine göre almaktadır. Herkes Lâyık olduğu Boyutun Tesiri ile Bütünleşir. Bu bir Evrim işidir.

Bu Hızlı Evrim Programında herkes kendi Işığında yürümek zorundadır. Kimse Kimseye Şefaat edemez. Şu an Planetinize verilen Güçlü Tesirler ile İnsanlık, Şefaat ötesi bir Boyutun Bilincini paylaşmaktadır.

Şefaat ötesi Boyuta ise, tüm Tutkulardan kurtularak geçilebilmektedir. Planetinize birçok Güneşler ekilmiştir. Ancak artık O Güneşlerin de Işımalarını Bilmeleri Zamanı gelmiştir. Bilgilerinize sunulur.

SİSTEM